Garanties, cofinanciering en leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden

Subsidies, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen, Private equity en Venture Capital
Het fonds ondersteunt private investeringen van Nederlandse mkb-ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende markten met garanties en co-financiering (leningen) tot een maximum van 10 miljoen euro. Deze subsidie geeft financieringsmogelijkheden aan mkbondernemingen met een goed investeringsplan tot maximaal € 10 miljoen. De eigen bijdrage is rond de 20%.

Toepassing

Ben je van plan te investeren in een ontwikkelingsland of opkomende markt? En krijg je de financiering niet rond met je bank? Het fonds ondersteunt private investeringen van Nederlandse mkb-ondernemers met garanties en co-financiering (leningen) tot een maximum van 10 miljoen euro.

Garanties aan EU en lokale banken
Vindt je bank of een lokale bank het risico op de financiering te hoog? Het DGGF kan een garantie verstrekken die eventuele verliezen op een lening of aandelenkapitaal beperkt. 

Cofinanciering met private financiers
Krijg je de financiering van uw project met alleen uw bank niet rond? Het DGGF kan een aanvullende lening verstrekken tegen een marktconforme rente. Cofinanciering vanuit DGGF bedraagt maximaal 49%, de maximale participatie van het DGGF per financiering is 10 miljoen euro.

Leningen aan private equity fondsen
Is een investeringsfonds bereid te participeren in je initiatief? Het DGGF kan een lening verstrekken waarmee het betreffende fonds maximaal 50% van zijn investeringen kan financieren.

Voorwaarden

  • Je hebt een in Nederland gevestigd mkb-bedrijf (volgens de Europese definitie) met substantiële activiteiten in Nederland
  • Je onderneemt maatschappelijk verantwoord (MVO)
  • Je hebt een goed onderbouwd businessplan en u beschikt over voldoende financiële middelen dat verwacht kan worden dat je de financiering in de toekomst kan terugbetalen.
  • Je investering is ontwikkelingsrelevant; je levert een bijdrage aan de lokale groei van werkgelegenheid, de duurzame overdracht van kennis en vaardigheden, technologie en innovatie en/of het verbeteren van de lokale productie.
  • Het project is niet gericht op het verlagen van je winsten of te betalen bronheffingen in het betreffende land
  • De maximale omvang van een transactie bedraagt € 10 miljoen (lening, garantie of combinatie)
  • Je investering moet plaatsvinden in een van de 68 DGGF-landen (zie bijlage, folder)
  • Voorkeur gaat uit naar cofinanciering van een project met commerciële financiers

Werkingsgebied

Het DGGF richt zich op 68 ontwikkelingslanden en opkomende markten. Zie de bijlage voor de lijst met deze landen (folder).

Subsidie

Het DGGF financiert maximaal €10 miljoen. Men verwacht daarnaast een minimale eigen bijdrage van rond de 20%. 

Aanvragen

Vul de Quickscan (zie bijlagen) in met je concrete projectidee en mail deze naar: klantcontact@rvo.nl.

Een adviseur van de DGGF-desk van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland neemt vervolgens zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op. Hij bespreekt met je de ingevulde Quickscan. Tijdens dit gesprek licht je het projectplan toe.