Groene schoolpleinen

Subsidies
Subsidie voor het ontwerp en de aanleg van groene schoolpleinen met natuurlijke elementen en beplanting voor onderwijsinstelling voor basis- of voorgezet onderwijs. De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de totale kosten van het project met een maximum van 17.500 euro per project.

Toepassing

Subsidie voor het ontwerp en aanleg van buitenruimte met natuurlijke elementen en beplanting nabij scholen voor basis- of voortgezet onderwijs, waarvan leerlingen in ieder geval tijdens schooltijd gebruik kunnen maken. 

Doelgroep

Onderwijsinstellingen voor basis- of voorgezet onderwijs.

Werkgebied

Provincie Gelderland.

Voorwaarden

Een subsidie kan worden verstrekt: 

 • Voor het ontwerpen en het aanleggen van een groen schoolplein
 • Als het groene schoolplein natuurlijke elementen en beplanting bevat en een deel van de bestrating wordt vervangen door een waterdoorlatende ondergrond
 • Als het ontwerp van het groene schoolplein tot stand komt in samenwerking met leerlingen en docenten
 • Als het groene schoolplein de mogelijkheid biedt om buitenlessen te geven, en
 • Als de grondeigenaar toestemming geeft voor het aanleggen van het groene schoolplein. 

Subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de totale kosten van het project met een maximum van 17.500 euro per project.
Ten hoogste 10% van de totale kostenbegroting mag besteed worden aan het ontwerp van het groene schoolplein. 

Subsidiabele kosten
De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

 • Het ontwerp
 • De aanleg

Niet subsidiabele kosten

 • Vrijwilligerskosten
 • Kosten voor kunstgras
 • Loonkosten

Aanvraag

Zie contactgegevens

Meesturen

Projectplan, met hierin omschreven:

 • Op welke wijze wordt voldaan aan bovengenoemde voorwaarden
 • Op welke wijze het project bijdraagt aan de biodiversiteit
 • Op welke wijze de subsidieontvanger voornemens is de buitenlessen te geven op het groene schoolplein, en
 • Op welke wijze het onderhoud en beheer van het groene schoolplein wordt geborgd.