Hendrik Chabot Prijs voor beeldende kunst

Fondsen, Prijzen
De prijs is bestemd voor kunstenaars die wonen en/of werken in het Rijnmondgebied en wordt elke drie jaar uitgereikt.

Toepassing

Prijs voor kunstenaars die wonen en/of werken in het Rijnmondgebied.
De Hendrik Chabotprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds is bestemd voor kunstenaars die een stimulerende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kunst in Rotterdam

Regio

Rijnmondgebied, Rotterdam.

Prijs

Aan de prijs is een bedrag van 7.500 euro verbonden.

Aanmelden

Driejaarlijkse prijs, loopt via Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.