Internationale beurs voor onderzoekers, gericht op verbeteren van de ontwikkelings- en leefomstandigheden van kinderen en jongeren

Fondsen, Beurzen
Wereldwijd fellowship programma voor onderzoekers wiens werk gericht is op het verbeteren van de ontwikkelings- en leefomstandigheden van kinderen en jongeren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, onderwijswetenschappen, psychologie, economie, sociologie, familiestudies, mediastudies, politieke wetenschappen, linguïstiek, neurowetenschappen en medische wetenschappen. Vooral wetenschappers die meerdere analyseniveaus willen combineren en interdisciplinair werk willen doen, worden aangemoedigd om een aanvraag in te dienen. De beurzen worden toegekend aan zeer getalenteerde en innovatieve onderzoekers in het begin en het midden van hun loopbaan die in de afgelopen 10 jaar zijn gepromoveerd. De beurs kan gedurende een periode van drie jaar worden gebruikt om een deel van het eigen salaris te dekken en voor elk doel ter ondersteuning van het onderzoek, zoals de salarissen van assistenten, uitrusting, technische bijstand, professionele reizen of ondersteuning van stagiaires. Aan het einde van de studiebeurs kunnen de fellows aanvullende financiering aanvragen om verdere projecten uit te voeren, waarbij de nadruk ligt op bewijs voor actie en wetenschappelijke capaciteitsopbouw.

Toepassing

Wereldwijd concurrerend fellowship programma voor vroege en mid-career onderzoekers wiens werk gericht is op het verbeteren van de ontwikkeling, het leren en de levensomstandigheden van kinderen en jongeren. De relevante disciplines omvatten, maar zijn niet beperkt tot, onderwijswetenschappen, psychologie, economie, sociologie, familiestudies, mediastudies, politieke wetenschappen, linguïstiek, neurowetenschappen en medische wetenschappen.

Vooral wetenschappers die meerdere analyseniveaus willen combineren en interdisciplinair werk willen doen, worden aangemoedigd om te solliciteren. Een speciale focus ligt op werk om de variabiliteit in leren te begrijpen en te omarmen; het bevorderen van de generatie, overdracht en praktische toepassing van bewijsmateriaal over menselijk leren en ontwikkeling of het vergroten van het vermogen om effectief onderwijsbeleid en -praktijken op te schalen.

Aan het einde van de studiebeurs kunnen de fellows aanvullende financiering aanvragen om verdere projecten uit te voeren, waarbij de nadruk ligt op bewijs voor actie en wetenschappelijke capaciteitsopbouw.

Doelgroep

De beurzen worden toegekend aan zeer getalenteerde en innovatieve onderzoekers in het begin en het midden van hun loopbaan die in de afgelopen 10 jaar zijn gepromoveerd.

Werkgebied

Internationaal

Voorwaarden

Ideale kandidaat 

 • In de afgelopen tien jaar gepromoveerd of heeft een gelijkwaardig diploma behaald
 • In dienst is van een instelling voor hoger onderwijs of onderzoek
 • Verricht kwalitatief hoogwaardig onderzoek op een gebied dat voor het fonds van belang is
 • Zet zich in voor het fonds en het Fellowship-netwerk en draagt bij aan de activiteiten van het fonds

Selectiecriteria
De volgende selectiecriteria worden gelijkelijk gewogen:

 • In het verleden behaalde onderzoeksresultaten en publicatiegegevens
 • Creativiteit en potentieel om als leider in de wetenschappelijke gemeenschap te dienen
 • Wetenschappelijke kwaliteit van methoden en gegevens
 • Internationale relevantie van het geplande werk
 • Potentieel voor het bevorderen van de menselijke ontwikkeling en het leren
 • Afstemming van geplande projecten op de doelstellingen van het fonds
 • Bereidheid om de doelstellingen van het fonds te ondersteunen

Subsidie

Het bedrag van de beurs bedraagt CHF 150.000.

Financiering van het fonds wordt rechtstreeks aan de eigen instelling toegekend en kan gedurende een periode van drie jaar worden gebruikt om een deel van zijn of haar salaris te dekken en voor elk doel ter ondersteuning van zijn of haar onderzoek, zoals de salarissen van assistenten, uitrusting, technische bijstand, professionele reizen of ondersteuning van stagiaires.

Subsidiabele kosten

 • Het bedrag van de beurs mag voor maximaal 50% gebruikt worden voor het salaris
 • Maximaal 10% van het bedrag van de beurs mag gebruikt worden voor overheadkosten

Aanvragen

Online via de aanvraagapplicatie op de website van het fonds (zie links).

Technische informatie

 • Klik op de link aanvragen. 
  Als je nog geen account hebt moet je je eerst aanmelden
 • Vul het online sollicitatieformulier in. Je kunt je aanmelding te allen tijde opslaan en later afmaken
 • Aanvragen moeten uiterlijk op 11 januari 2021, 23.59 uur CET zijn ingevuld, na deze termijn wordt het sollicitatieformulier automatisch gesloten

Uploaden met online aanvraagformulier

 • Curriculum vitae, samen met een lijst van de wetenschappelijke publicaties
 • Een gepubliceerde wetenschappelijke paper van de kandidaat

Apart te sturen naar het fonds
Een aanbevelingsbrief van 1 pagina van een senior onderzoeker, binnen of buiten het departement van de kandidaat, die de kandidaat ondersteunt en zijn/haar kwalificaties, initiatief en onderzoek beschrijft. Deze brief moet rechtstreeks naar fellowship@jacobsfoundation.org worden gestuurd.