Internationale beurs voor projecten op het gebied van sociale cohesie, ongelijkheid en maatschappelijke verandering

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Internationale beurs voor 30 changemakers met inclusieve en innovatieve ideeën op het gebied van o.a. sociale cohesie, ongelijkheid en maatschappelijke verandering. Je kunt een projectvoorstel indienen voor een impactvol politiek of burgerlijk initiatief of het oprichten van een organisatie of netwerk. Voorstellen kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op het opzetten van een community, digitaal campagne voeren of culturele strategieën. Het moet in ieder geval gaan om activiteiten met een grote impact die democratische ruimten opnieuw uitvinden en werken aan het opbouwen van inclusiviteit en sociale cohesie. De beurs kan worden aangevraagd door jonge professionals geboren in of na 1980 met ten minste vijf jaar beroepservaring, afkomstig uit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten met leidinggevende ervaring en bewezen politiek of burgerlijk engagement. Als onderdeel van het programma ontvangt elke deelnemer een stipendium van in totaal € 10.000 (uitbetaald in maandelijkse termijnen). Daarnaast ontvangen zij € 5.000 aan startkapitaal voor de uitvoering van hun projectidee. Je kunt de beurs online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Democratieën liggen steeds meer onder vuur nu populistisch en racistische ideologieën alsook samenzweringsmythes en nepnieuws de samenlevingen in Europa en de Verenigde Staten destabiliseren.
COVID-19 heeft sociale onrechtvaardigheid en ongelijkheden die al lang bestaan, verder op de spits gedreven. Blanke suprematie, structureel racisme en andere vormen van haat behoren bovendien tot de krachten die verdeeldheid bevorderen en aanzetten tot geweld tegen minderheidsgemeenschappen.

Dankzij financiële ondersteuning van de subsidieverstrekker kunnen 30 jonge changemakers uit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten samen een jaar lang projecten opzetten om democratische ruimten opnieuw uit te vinden, de sociale cohesie te versterken en banden tussen gemeenschappen te smeden.

Projecten
Het aanpakken van de krachten achter de afnemende sociale cohesie in Europa en de Verenigde Staten is de gemene deler van de uiteenlopende projecten van de volgende cohort Fellows. Het 2021/22-cohort zal zich richten op het versterken van de democratie door bruggen te slaan en banden te smeden tussen gemeenschappen en mensen die uit elkaar groeien.

Solidariteit, bruggen bouwen en onderlinge verbondenheid zijn sleutelelementen van een inclusieve vorm van sociale cohesie in heterogene samenlevingen. Samen en individueel onderzoeken de Fellows een reeks complexe vragen, ontwikkelen antwoorden en voeren tastbare acties uit die een breed publiek bereiken.

Projectmethodologieën kunnen sterk variëren van Fellow tot Fellow. Toch geven ze allemaal op hun eigen manier vorm aan hun samenleving door banden te smeden tussen gemeenschappen.

Doelgroep

De aanvragers, ofwel kandidaat fellows, zijn jonge professionals met aantoonbare leiderschapservaring. Elk van hen ontwerpt, test en implementeert een project dat een publiek zichtbare impact heeft. Zij hebben de visie, toewijding, ervaring en netwerken die nodig zijn om de samenleving vorm te geven. Ze hebben diverse achtergronden, waaronder politiek, bedrijfsleven, kunst, activisme en de academische wereld.

De Fellows van dit programma hebben zeer verschillende identiteiten en ideeën, maar delen democratische waarden. Het zijn samenwerkende, gepassioneerde, hands-on en empathische protagonisten. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het faciliteren van maatschappelijke verandering.

Als leeftijdscriterium van de fellow geldt dat ze in of na 1980 zijn geboren en gevestigd in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten.

Werkgebied

Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Voorwaarden

De subsidieverstrekker is op zoek naar jonge professionals geboren in of na 1980 met ten minste vijf jaar beroepservaring, afkomstig uit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten met leidinggevende ervaring en bewezen politiek of burgerlijk engagement die aan de volgende criteria voldoen:

 • Minimaal vijf jaar beroeps-/ werkervaring
 • Een uitstekende staat van dienst op het gebied van politieke en/of burgerlijke betrokkenheid, gemeenschapsactivisme of sociaal ondernemerschap
 • Impactvolle professionele en/of gemeenschapsnetwerken
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring
 • Een innovatief projectvoorstel
 • Een passie voor het dienen van het algemeen belang
 • Een hoog niveau van emotionele intelligentie
 • Sterke communicatieve vaardigheden, cultureel inzicht en nederigheid

Subsidie

Als onderdeel van het programma ontvangt elke Fellow een stipendium van in totaal € 10.000 (uitbetaald in maandelijkse termijnen). Daarnaast ontvangen zij € 5.000 aan startkapitaal voor de uitvoering van hun projectidee.

Alle opleidingskosten worden gedekt, evenals reis- en verblijfkosten voor de Action Academy in Berlijn.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode.

Projectvoorstel
Kandidaten kunnen een projectvoorstel indienen voor een impactvol politiek of burgerlijk initiatief.
Het fonds verwelkomt ook voorstellen die gericht zijn op het oprichten van een organisatie of netwerk. Voorstellen kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op het opzetten van een community, digitaal campagne voeren of culturele strategieën.

Het moet in ieder geval gaan om activiteiten met een grote impact die democratische ruimten opnieuw uitvinden, werken een de opbouw en het voeden van inclusiviteit en sociale cohesie.

Succesvolle projectvoorstellen steunen op solide netwerken en zijn gebaseerd op samenwerking en publieksbereik. Ze zijn gericht op impactresultaten, hebben welomschreven doelgroepen, duidelijke projectbegunstigden en solide meetmethoden voor het meten van de impact.

De uitvoering van het project moet gepaard gaan met verschillende activiteiten, zowel on- als offline. Bij het project zijn zowel het publiek als specifieke belanghebbenden van het initiatief betrokken. Samen met nieuwe partners en alumni van Humanity in Action werken de Fellows nauw samen met elkaar en met het personeel van Humanity in Action. Zij rekruteren beïnvloeders in hun vakgebied om de stem van hun projecten te versterken.

Begeleidende activiteiten die plaatsvinden tijdens het plannen en testen van het kernprojectidee kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Campagne voeren via de sociale media
 • Publicaties, waaronder artikelen, podcasts en video's
 • Allerlei soorten evenementen, zowel on- als offline
 • Multimedia installaties en tentoonstellingen

Relevante links