Internationale subsidie reportages vrouwelijke journalisten

Fondsen
Financiële ondersteuning van vrouwelijke journalisten, of personen die zich identificeren als vrouw, en zich met hun rapportages richten op subculturen en de onderstromen van de rebellie. De overleden naamgever van dit fonds wilde dat er meer vrouwen in de wereld zouden zijn, die zich tegen het leven verzetten, en het fonds eert deze erfenis. Het verstrekkende fonds is overigens inclusief. Journalisten die zich als vrouw identificeren, waaronder ook transvrouwen, en niet-binaire mensen kunnen ook een aanvraag indienen. De subsidie bedraagt maximaal $ 5.000 per aanvraag. Je kunt de subsidie één keer per jaar aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Het verstrekkende fonds verstrekt jaarlijks twee subsidies aan journalisten wier wier de geest van de naamgever van het fonds en haar rapportages belichaamt.

De subsidies worden verstrekt aan vrouwelijke verslaggevers die rapportages maken over subcultuur, breed gedefinieerd, en "de onderstromen van de rebellie". De naamgever van het fonds wilde dat er meer vrouwen in de wereld zouden zijn, die zich tegen het leven verzetten, en het fonds eert deze erfenis.

Doelgroep

Vrouwelijke journalisten wereldwijd, en iedereen die zich identificeert als vrouw, waaronder ook transvrouwen, en niet-binaire mensen.

Werkgebied

Internationaal

Voorwaarden

  • Vrouwelijke journalisten (of personen die zich identificeren als vrouw) met drie (3) of meer jaren werkervaring in de nieuwsmedia waar ook ter wereld
  • Niet-moedertaalsprekers van het Engels moeten over uitstekende schriftelijke en verbale Engelse vaardigheden beschikken om volledig aan het programma te kunnen deelnemen en ervan te kunnen profiteren
  • De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij/zij belangstelling heeft voor het programma van een redacteur of dat hij/zij een bewezen staat van dienst heeft op het gebied van publicatie in prominente mediakanalen

Restricties

  • Stages tellen niet mee voor de beroepservaring.

Subsidie

Per jaar zijn er twee subsidies beschikbaar van minimaal $ 5.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.