Internationale subsidie voor bedrijven die bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in ontwikkelingslanden

Subsidies,
Fondsen
Internationale subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden die bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen. Bijvoorbeeld omdat dat project bijdraagt aan het creëren van volwaardige banen of bijdraagt aan de inclusie van vrouwen en jongeren. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van in ieder geval een bedrijf samen met het maatschappelijk middenveld, academische wereld of publieke sector. Het project moet worden uitgevoerd in een van de genoemde landen in Afrika. De subsidie bedraagt € 50.000 tot € 200.000. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor haalbare ondernemersinitiatieven van bedrijven die in een samenwerkingsverband met andere instellingen bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen in ontwikkelingslanden.

De projecten moeten een sociale impact hebben op bijvoorbeeld een van de onderstaand gebieden en sociaal haalbaar zijn.

Sociale/milieu impact

 • Creëren en behouden van waardige jobs
 • Verbeteren van het gemiddelde inkomen voor families met lage inkomens
 • Toegang tot goederen en diensten voor mensen met een laag inkomen
 • Inclusie en economische ontwikkeling van vrouwen en jongeren
 • Positieve impact op het milieu door zuiniger om te gaan met natuurlijke bronnen, schadelijke uitstoot te verminderen en de biodiversiteit te bewaren

Economische haalbaarheid
Partnerschappen moeten duidelijk aantonen hoe de ingediende initiatieven:

 • Self bedruipend kunnen worden
 • Schaalbaar zijn
 • Reproduceerbaar zijn

Doelgroep

Elke kandidatuur moet deel uitmaken van een partnerschap dat verschillende actoren samenbrengt uit de private sector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en/of uit de publieke sector. Het partnerschap moet minstens één organisatie uit de privésector bevatten. Het project moet deel uitmaken van de "core business" van de betrokken zakenpartner. De partners kunnen Belgische, Europese of internationale rechtspersonen zijn.

Werkgebied

De projecten moeten plaatsvinden in een van deze landen:

Algerije, Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Egypte, Ethiopië, Ghana, Guinee, Ivoorkust, Kameroen, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Nigeria, Palestina, Rwanda, Senegal, Zuid-Africa, Tanzania, Tunesië, Oeganda, Zambia.

Voorwaarden

Deze projectoproep staat open voor projecten in verschillende sectoren, maar het project moet gericht zijn op ten minsten een van de onderstaande thema's.

Klimaat, milieu en biodiversiteit
Projecten die de overgang naar duurzame en hernieuwbare energie voor bedrijven bewerkstelligen, de toegang tot geschikte, betaalbare en duurzame energiediensten voor de bevolking bevorderen, duurzame landbouwtechnieken promoten, de toegang tot bio- en milieucertificeringen stimuleren, het hergebruik van goederen en afvalverwerking beogen.

Projecten kunnen ook inspelen op de milieuveranderingen die hun omgeving nu al beïnvloeden door hun (productie)processen aan te passen om de gevolgen van deze veranderingen te beperken.

Gender en vrouwelijk ondernemerschap
Speciale aandacht zal worden gegeven aan projecten en ondernemingen die geleid worden door vrouwen, reële arbeidskansen voor meisjes en vrouwen creëren, de gelijke behandeling en verloning van vrouwen en mannen bevorderen, de positie van de vrouwen in het gezin en in de maatschappij versterken of producten aanbieden die beantwoorden aan de specifieke behoeften van meisjes en vrouwen in de context waarin zij leven.

Waardig werk en sociale bescherming
Met het oog op deze doelstellingen zullen initiatieven worden ondersteund die streven naar een eerlijk en leefbaar inkomen voor werknemers en/of leveranciers (w.o. boeren), fair trade promoten, de veiligheid op het werk bevorderen, de opzet van sociale beschermingsystemen stimuleren.

Subsidie

€ 50.000 tot € 200.000 per project.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand