Internationale subsidie voor bescherming wilde dieren en habitats

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor beschermingsprogramma's die bedreigde wilde dieren en habitats wereldwijd beschermen. Hierbij kan het gaan om veldstudies en andere projecten die blijk geven van een multidisciplinaire aanpak van het behoud van biodiversiteit en ecosystemen. Maar het kan ook gaan om milieu-educatieprogramma's, de ontwikkeling van technieken die in een natuurlijke omgeving kunnen worden gebruikt en voortplantingsprogramma's voor dieren in gevangenschap waarbij de nadruk wordt gelegd op een integrale aanpak van het natuurbehoud. De subsidie bedraagt maximaal $ 1.000 per jaar en kan schriftelijk worden aangevraagd, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor beschermingsprogramma's die bedreigde wilde dieren en habitats wereldwijd beschermen.

Veldstudies en andere projecten die blijk geven van een multidisciplinaire aanpak van het behoud van biodiversiteit en ecosystemen, en projecten waarbij in het land zelf wordt samengewerkt, krijgen de hoogste prioriteit.

Milieu-educatieprogramma's, de ontwikkeling van technieken die in een natuurlijke omgeving kunnen worden gebruikt en voortplantingsprogramma's van dieren in gevangenschap waarbij de nadruk wordt gelegd op een integrale aanpak van het natuurbehoud, zijn eveneens geschikt. De projecten moeten rechtstreeks van invloed zijn op de biologische instandhouding.

Doelgroep

Aanvragers moeten verbonden zijn aan een organisatie (bijvoorbeeld NGO, universiteit, enz.) via welke zij financiering kunnen ontvangen.

Werkgebied

Internationaal.
Er gelden geen beperkingen ten aanzien van de nationaliteit van de aanvrager.

Restricties

 • Onderdelen van een project die al zijn uitgevoerd voordat de subsidie wordt toegekend, komen niet voor subsidie in aanmerking. In zeldzame gevallen zijn er uitzonderingen mogelijk, maar lopende kosten zoals salarissen van vast personeel en andere administratieve kosten worden over het algemeen niet in aanmerking genomen
 • Middelen ter dekking van onvoorziene kosten, institutionele/organisatorische overheadkosten, indirecte kosten, collegegeld, secundaire arbeidsvoorwaarden of reizen die geen verband houden met projectactiviteiten (bv. reizen naar conferenties waar resultaten zullen worden gepresenteerd), worden niet toegekend
 • Gedeeltelijke financiering van een project kan worden overwogen indien een bepaald onderdeel van het project steun heeft en onafhankelijk kan worden voltooid, of indien duidelijk wordt gemaakt dat aanvullende financiering is verkregen of wordt gezocht bij andere bronnen om de resterende kosten te dekken
 • Het fonds gaat niet in op voorstellen waarin meer dan het voor het specifieke subsidieprogramma toegestane maximumbedrag wordt gevraagd. Men kan een voorstel indienen voor vervolgfasen van eerder gefinancierde projecten

Subsidie

Maximaal $ 1.000 per jaar.

Aanvragen

Je kunt de subsidie schriftelijk of per fax aanvragen. Je dient wel een hardcopy ook per post te versturen.

De aanvraag moet bestaan uit onderstaande onderdelen. Zie voor het precieze format de website van het fonds.

 • Titelpagina
 • Verhalend voorstel 
 • Curriculum Vitae

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand