Subsidies
Fondsen

Internationale subsidie voor bescherming wilde dieren en habitats

Subsidie voor beschermingsprogramma's die bedreigde wilde dieren en habitats wereldwijd beschermen. Hierbij kan het gaan om veldstudies en andere projecten die blijk geven van een multidisciplinaire aanpak van het behoud van biodiversiteit en ecosystemen. Maar het kan ook gaan om milieu-educatieprogramma's, de ontwikkeling van technieken die in een natuurlijke omgeving kunnen worden gebruikt en voortplantingsprogramma's voor dieren in gevangenschap waarbij de nadruk wordt gelegd op een integrale aanpak van het natuurbehoud. De subsidie bedraagt maximaal $ 1.000 per jaar en kan schriftelijk worden aangevraagd, gedurende de aanvraagperiode.

Jaarbudget:
Variabel
Per uitgifte
US$ 0 - US$ 1.000
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Subsidie voor beschermingsprogramma's die bedreigde wilde dieren en habitats wereldwijd beschermen.

Veldstudies en andere projecten die blijk geven van een multidisciplinaire aanpak van het behoud van biodiversiteit en ecosystemen, en projecten waarbij in het land zelf wordt samengewerkt, krijgen de hoogste prioriteit.

Milieu-educatieprogramma's, de ontwikkeling van technieken die in een natuurlijke omgeving kunnen worden gebruikt en voortplantingsprogramma's van dieren in gevangenschap waarbij de nadruk wordt gelegd op een integrale aanpak van het natuurbehoud, zijn eveneens geschikt. De projecten moeten rechtstreeks van invloed zijn op de biologische instandhouding.

Doelgroep

Aanvragers moeten verbonden zijn aan een organisatie (bijvoorbeeld NGO, universiteit, enz.) via welke zij financiering kunnen ontvangen.

Werkgebied

Internationaal.
Er gelden geen beperkingen ten aanzien van de nationaliteit van de aanvrager.

Restricties

  • Onderdelen van een project die al zijn uitgevoerd voordat de subsidie wordt toegekend, komen niet voor subsidie in aanmerking. In zeldzame gevallen zijn er uitzonderingen mogelijk, maar lopende kosten zoals salarissen van vast personeel en andere administratieve kosten worden over het algemeen niet in aanmerking genomen
  • Middelen ter dekking van onvoorziene kosten, institutionele/organisatorische overheadkosten, indirecte kosten, collegegeld, secundaire arbeidsvoorwaarden of reizen die geen verband houden met projectactiviteiten (bv. reizen naar conferenties waar resultaten zullen worden gepresenteerd), worden niet toegekend
  • Gedeeltelijke financiering van een project kan worden overwogen indien een bepaald onderdeel van het project steun heeft en onafhankelijk kan worden voltooid, of indien duidelijk wordt gemaakt dat aanvullende financiering is verkregen of wordt gezocht bij andere bronnen om de resterende kosten te dekken
  • Het fonds gaat niet in op voorstellen waarin meer dan het voor het specifieke subsidieprogramma toegestane maximumbedrag wordt gevraagd. Men kan een voorstel indienen voor vervolgfasen van eerder gefinancierde projecten

Subsidie

Maximaal $ 1.000 per jaar.

Aanvragen

Je kunt de subsidie schriftelijk of per fax aanvragen. Je dient wel een hardcopy ook per post te versturen.

De aanvraag moet bestaan uit onderstaande onderdelen. Zie voor het precieze format de website van het fonds.

  • Titelpagina
  • Verhalend voorstel 
  • Curriculum Vitae

Indientermijn

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg. Kijk snel voor welke webinars je je kunt inschrijven. 

Ga naar de webinars
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Natuur, milieu en energie
Onderzoek en ontwikkeling
Wij zijn werkzaam in
Internationaal Europa Ontwikkelingslanden Azie Afrika Arabische landen Noord-Amerika Zuid-Amerika Oceanie Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden