Investering herontwikkeling bedrijventerreinen

Fondsen, Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital
Het fonds stimuleert projecten gericht op de herontwikkeling van bedrijventerreinen, om de economische functie van bedrijventerrein te versterken. De investeringen hebben betrekking op aankoop/bewerking van grond en/of vastgoed. Investeringen in machines/inventaris zijn niet mogelijk vanuit het fonds. Omvang minimaal € 500.000 en maximaal € 2.500.000.

Toepassing

Het doel van het fonds is om de economische functie van bestaande bedrijventerreinen te versterken, mede door herontwikkeling van bedrijventerreinen. De oppervlakte moet minimaal 5.000m² zijn en de investering moet betrekking hebben op aankoop/bewerking van grond en/of vastgoed.

Doelgroep

Projectontwikkelaars, natuurlijke of rechtspersonen, huurders van onroerende zaken eigenaren van onroerende zaken dan wel een samenwerkingsverband tussen voornoemde doelgroepen die substantiële economische activiteiten in de provincie Gelderland verrichten of gaan verrichten.

Hiertoe kan ook een gemeente behoren indien zij deelneemt in een privaatrechtelijke constructie. 

Voorwaarden

  • Bij aanvang van het project moet duidelijk zijn dat de herontwikkeling van één of enkele cruciale private kavels een positieve uitwerking op het terrein heeft en dit nieuwe investeringen uitlokt. 
  • Het project moet onderdeel uit maken van een integraal en door de gemeente vastgesteld en ondersteund herstructureringsplan en/of bedrijventerreinenvisie en dient op deze wijze spin-off voor de projectomgeving op te leveren.
  • Voor het desbetreffende bedrijventerrein is aannemelijk gemaakt dat het over voldoende toekomstpotentie beschikt om de economische functie als bedrijventerrein ook voor de toekomst te waarborgen.
  • Het project moet een bijdrage leveren aan tenminste het behoud van de werkgelegenheid op het bedrijventerrein.
  • Aantoonbaar is dat het project niet volledig door marktpartijen kan worden gefinancierd.

Restricties

  • Investeringen in machines/inventaris zijn niet mogelijk vanuit het fonds.
  • Verder zijn investeringen die er uitsluitend op gericht zijn om ruimte te maken voor grote detailhandel, zelfstandige kantoren of transformatie van het gebied uitgesloten.

Financieringsbedragen

Omvang minimaal € 500.000 en maximaal € 2.500.000.

Financieringsvormen

Risicodragende participatie en alle vormen van leningen met een looptijd van maximaal 10 jaar.

Aanvragen

Financieringsaanvragen kun je indienen bij PPM Oost.

Voor ondersteuning bij het opstellen van de financieringsaanvraag kun je contact opnemen met de projectmanager Bedrijfsomgeving.