IRC - Innovation Relay Centre Nederland

Subsidies
IRC Nederland faciliteert en ondersteunt technologieoverdracht op Europees niveau ter bevordering van innovatie in de Nederlandse industrie. Hiervoor werkt IRC Nederland nauw samen met o.a. brancheorganisaties.

Het Innovation Relay Centre Nederland is een samenwerking tussen Agentschap NL en Syntens.