IZA

Sponsoring
Financiële ondersteuning van projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jong talent, sportieve prestaties en gezond bewegen. Je aanvraag minimaal drie maanden voor de start van het project indienen.

Toepassing

Financiële ondersteuning van sportieve prestaties, gezond bewegen en jong talent.

Voorwaarden

  • Projecten moeten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jong talent, sportieve prestaties en gezond bewegen
  • Het project moet zich richten op mensen die werken bij gemeenten, waterschappen en provincies
  • Het project bereikt alleen bovenstaande doelgroepen

Restricties

  • Geen sponsoring van buitenlandse of internationale initiatieven

Aanvragen

Online, via een aanvraagformulier op de website van de sponsor (zie links).

Meesturen

  • Korte omschrijving van uw sponsorverzoek
  • Omschrijf voor welke doelgroep het sponsorverzoek bestemd is, en wat de mogelijkheden zijn voor zowel je eigen organisatie als sponsor
  • Geef ook aan om welk bedrag het gaat

Let op
Bij het versturen van bijlagen moet je erop letten dat deze bij elkaar niet groter zijn dan 10 MB.