Leningen, garanties en participaties voor bedrijven in ontwikkelingslanden en opkomende markten

Subsidies, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen
Leningen, garanties en participaties voor ondernemen in ontwikkelingslanden en opkomende markten, waardoor handel en ontwikkelingshulp aan elkaar gekoppeld worden. Ondernemers en investeringsfondsen met goede, ontwikkelingsrelevante voorstellen kunnen bij het fonds terecht voor leningen, garanties en aandelenkapitaal (via intermediaire fondsen). Speciale aandacht gaat uit naar het ondersteunen van vrouwelijke en jonge ondernemers en ondernemers in fragiele staten. 

Toepassing

Het kan uitkomst bieden wanneer je wilt ondernemen in ontwikkelingslanden of opkomende markten, maar er voor je transactie geen kredietverzekering- of financiering beschikbaar is. 

De kredietverzekering en exportfinanciering zijn specifiek voor export van Nederlandse kapitaalgoederen en infrastructuurwerken in het buitenland, en wel voor die
transacties waarvoor de reguliere Exportkredietverzekering geen mogelijkheden biedt vanwege het beleid op het land van je afnemer. 

Doelgroep

Het fonds is primair bedoeld voor het Nederlandse mkb of grotere bedrijven indien zij kunnen aantonen dat de export een positief effect heeft op het Nederlandse mkb. Het fonds is ook bestemd voor banken die deze export financieren.

Werkingsgebied

Zie bijgaande factsheet voor de landen waarop deze regeling van toepasisng is.

Bedragen

Onder DGGF kan men betalingsrisico’s afdekken tot 15 miljoen euro, mits het kredietrisico op je afnemer aanvaardbaar is. Ook kunnen ze garanties (zoals aanbetalingsgaranties) afdekken tegen het risico dat je afnemer ze onterecht opvraagt.
De dekking is eveneens beschikbaar voor banken die je export financieren of voorfinancieren.

Mocht je geen bankfinanciering voor je export kunnen aantrekken, dan zijn er mogelijkheden financiering van te ontvangen.

Aanvragen

Vul eerst een Quickscan in met je concrete transactie (zie links). De Quickscan stuur je naar: info.dsb@atradius.com.

Een exportkredietspecialist van Atradius DSB neemt vervolgens zo snel mogelijk telefonisch contact met je op. Tijdens dit gesprek beoordeelt de exportkredietspecialist of je in aanmerking komt voor DGGF.