Microkrediet Amsterdam

Financieringen en kredieten, Microkrediet
Microkrediet Amsterdam is een lening van maximaal € 35.000,- voor Amsterdamse ondernemers. Je hoeft niet in Amsterdam te wonen.

Toepassing

Bent je zelfstandig ondernemer of wilt je een bedrijf starten in Amsterdam en kunt je de financiering niet rond krijgen? Misschien kunt je een lening krijgen via Microkrediet Amsterdam. 

Je hoeft niet in Amsterdam woonachtig te zijn, maar je bedrijf moet wel in Amsterdam gevestigd te zijn.

Financieringsbedragen

Maximaal € 35.000

Regio

Amsterdam

Voorwaarden

 • Je start of hebt een onderneming in Amsterdam.
 • Ouder dan 18 jaar.
 • Je kunt de financiering niet rond krijgen via een bank of wettelijke regelingen zoals het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). 
 • Je werkt meer, of gaat meer dan 1.225 uur per jaar in het bedrijf werken. Dat is gemiddeld 23,5 uur per week.
 • Minimaal € 5.000,- en maximaal € 35.000,- nodig.
 • Je moet het krediet investeren in uw bedrijf.
 • In bezit van alle vergunningen die voor je bedrijf nodig zijn.
 • Compleet ondernemings- of doorstartplan. 
 • Als je al een bedrijf hebt: je administratie moet op orde zijn en je moet die overleggen.
 • Je hebt de volledige zeggenschap over en draagt de financiële risico’s van het bedrijf.
 • Je bedrijf moet levensvatbaar zijn: na ontvangst van het krediet moet je naar verwachting voldoende verdienen om van te leven en om aan je zakelijke en privéverplichtingen te voldoen.

Aanvragen

Je vraagt het krediet aan bij de afdeling Ondersteuning ondernemers van de Gemeente Amsterdam.