Muziekinstrumenten in bruikleen

Subsidies, Fondsen

Het fonds stelt, tegen een geringe vergoeding, hoogwaardige muziekinstrumenten in bruikleen ter beschikking aan musici.

Toepassing

Iedereen die een instrument bespeelt, weet hoe belangrijk de kwaliteit van het instrument is om goed te kunnen ontwikkelen en om de muzikaliteit maximaal tot uitdrukking te kunnen laten komen.