Oeuvre prijs voor personen of instellingen die bijzondere verdiensten hebben geleverd op cultureel gebied

Prijzen
Oeuvre prijs die kan worden toegekend aan personen of instellingen die bijzondere verdiensten hebben geleverd op cultureel gebied in Drenthe. De prijs staat open voor alle culturele genres en disciplines en wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000,- en een bronzen legpenning.

Toepassing

Oeuvre prijs die kan worden toegekend aan personen of instellingen die bijzondere verdiensten hebben geleverd op cultureel gebied in Drenthe. Zij hebben een aantoonbaar oeuvre opgebouwd. Daarbij wordt vooral gekeken hoe inspirerend het werk is en wat de culturele betekenis ervan is voor de provincie.

Doelgroep

De prijs staat open voor alle culturele genres en disciplines en kan worden toegekend aan personen of instellingen die bijzondere verdiensten hebben geleverd op cultureel gebied in Drenthe. Zij hebben een aantoonbaar oeuvre opgebouwd. Daarbij wordt vooral gekeken hoe inspirerend het werk is en wat de culturele betekenis ervan is voor de provincie.

Prijs

De culturele prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000,-- en een bronzen legpenning.

Aanmelden

Elke twee jaar is er een openbare oproep via de website van de provincie Drenthe waarin wordt gevraagd kandidaten voor te dragen voor de prijs. Wanneer er een mogelijkheid is zullen we dit ook via het nieuws van Fondswervingonline bekend maken.

De commissie maakt op basis van eigen voorstellen en de uitkomst van de openbare oproep een selectie van potentiële kandidaten. Door middel van vergaderingen en/of gerichte werkbezoeken en het volgen van geselecteerde kandidaten komt de commissie tot een voorstel voor toekenning van de prijs.