Pierre Bayle Stichting

Fondsen, Prijzen
De Pierre Bayle Stichting streeft naar bevordering van cultuurfilosofische reflectie in het algemeen en stimulering van het intellectuele klimaat in Rotterdam in het bijzonder.  Zij organiseert tweejaarlijks de Pierre Bayleprijzen voor kunst- en cultuurkritiek en de Pierre Bayle Lezing. 

Toepassing

Bevordering van cultuurfilosofische reflectie in het algemeen en stimulering van het intellectuele klimaat in Rotterdam.

Pierre Bayleprijzen

De prijs wordt om de twee jaar toegekend aan critici in de volgende kunstdisciplines:

  • beeldende kunst 
  • letterkunde
  • toneel
  • dans
  • muziek
  • film
  • architectuur
  • design

 

Relevante links