Playgrounds en studiebeurzen voor jongeren die zich positief inzetten voor hun eigen buurt

Subsidies, Fondsen

Het stimuleren van sportieve activiteiten, in een sociaal veilige situatie, voor kinderen en jongeren in die wijken waar de mogelijkheden om te sporten en te spelen beperkt zijn Daarnaast stelt het fonds studiebeurzen beschikbaar voor jongeren die zich positief inzetten voor hun eigen buurt.