Playgrounds en studiebeurzen voor jongeren die zich positief inzetten voor hun eigen buurt

Subsidies,
Fondsen
Het stimuleren van sportieve activiteiten, in een sociaal veilige situatie, voor kinderen en jongeren in die wijken waar de mogelijkheden om te sporten en te spelen beperkt zijn Daarnaast stelt het fonds studiebeurzen beschikbaar voor jongeren die zich positief inzetten voor hun eigen buurt.

Toepassing

Kinderen en jongeren in aandachtswijken begeleiden en motiveren om dicht bij huis te spelen en te sporten. Het fonds stelt hiervoor Playgrounds (speelplekken) beschikbaar. Daarnaast stelt het fonds studiebeurzen beschikbaar voor jongeren die zich positief inzetten voor hun eigen buurt.

Playgrounds

Een Playground is een speelplek in de wijk waar iedereen welkom is. Terwijl buurtbewoners elkaar ontmoeten, rennen de jongsten vrolijk tikkend achter elkaar aan, terwijl de ouderen zich alvast omkleden voor hun voetbaltraining of basketbaltoernooi.

Voorwaarden 
Zie de toolkits (bijlagen).

Shoralshipsprogramma

In dit programma ondersteunt de RKF bewoners (meestal jongeren) die zich inzetten voor een RKF playground. In ruil voor 100 uur vrijwilligerswerk op een playground in hun eigen buurt, betaalt de RKF (een deel van) hun studiekosten.

De scholarshippers zijn voor de RKF de sportleiders van nu en van de toekomst. Zij komen uit de buurt zelf, wat voor de begeleiding veel voordelen oplevert.

Voorwaarden

 • Minimum leeftijd 15 jaar en maximum leeftijd 27 jaar
 • Woonachtig in de buurt van de Playground
 • Hoe lang is de aanvrage als vrijwillige actief?
 • Welke activiteiten heeft hij/zij verricht?
 • Hoe beoordeelt de Sportleider de aanvrager?
 • Is er een activiteitenplan waaruit blijkt dat de aanvrager tenminste 100 uur gedurende het schooljaar vrijwilligerstaken gaat vervullen op de Playground?

Aanvragen
Voordat een aanvraag in behandeling kan worden genomen, moeten de volgende documenten aanwezig zijn

 • Volledig ingevuld aanmeldformulier ondertekend door de Sportleider
 • Bewijs van inschrijving bij een erkende onderwijs- of opleidingsinstelling
 • Kopie van identificatiebewijs (paspoort of rijbewijs)
 • Recente pasfoto
 • Recent bankafschrift
 • Kopie van bankpas
 • Binnen 2 tot 4 weken wordt door de Krajicek Foundation beoordeeld of alle documenten aanwezig zijn. Bij het ontbreken van 1 of meerdere documenten wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de ontbrekende documenten binnen een periode van 4 weken alsnog aan te leveren.

 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand