Prijs voor aankomend talent op het gebied van effectief taalgebruik en communicatie via de audiovisuele elektronische media

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Stimuleringsprijs voor een jong/aankomend talent op het gebied van effectief taalgebruik en communicatie via de audiovisuele elektronische media. De prijs bestaat uit € 3.500,- en een oorkonde. Het geldbedrag dient besteed te worden aan een studie- of opleidingsproject waarmee de winnaar zich binnen het vakgebied verder kan bekwamen.

Toepassing

Prijs voor jong talent, niet ouder dan dertig jaar, die via de elektronische en andere beeld- en geluiddragende media effectieve verbale communicatie tot stand te brengen, waaronder een zorgvuldig en doelmatig gebruik van de Nederlandse taal.

Prijs

Een geldbedrag van 3500 euro, te besteden aan een studie- of opleidingsproject om zich binnen het vakgebied verder te bekwamen en een oorkonde. De genomineerden ontvangen ook een oorkonde.

Voorwaarden

Kandidaten dienen aan onderstaande voorwaarden te voldoen.

  • Via de elektronische en andere beeld- en geluiddragende media effectieve verbale communicatie tot stand te brengen, waaronder een zorgvuldig en doelmatig gebruik van de Nederlandse taal.
  • Maximaal 30 jaar te zijn op 31 december van het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt.
  • Ten minste 1 jaar werkzaam te zijn op het gebied van journalistieke informatieve programma's (nieuwsberichten, actualiteiten en achtergrondnieuws etc.) via audiovisuele media in Nederland.

Aanvragen

Via post of per e-mail.