Prijs voor baanbrekend onderzoek op het gebied van Natural science en Social science

Prijzen
Prijs voor in potentie baanbrekend wetenschappelijk onderzoek dat in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt in twee van de vier wetenschapsdomeinen: Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences. Per editie zijn er twee geldbedragen van elk 1.200.000 euro beschikbaar. De komende editie wordt de prijs uitgereikt aan één onderzoek in het domein Natural Sciences en aan één onderzoek in het domein Social Sciences.

Toepassing

Prijs ter financiering van nieuwe (in potentie) baanbrekende onderzoeksvragen gegenereerd door reeds bestaand internationaal erkend hoogstaand en baanbrekend onderzoek dat in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. Het onderzoek kan internationaal, multi-disciplinair of inter-disciplinair zijn en wordt (onder meer) uitgevoerd bij een of meerdere Nederlandse Universiteiten en/of NWO of KNAW instituten (Kennisinstelling).

De prijs wordt per editie toegekend aan onderzoeken in twee van de vier wetenschapsdomeinen (ieder een Domein) waarbij de Domeinen Natural Sciences en Social Sciences aan elkaar zijn gekoppeld evenals de Domeinen Biomedical Sciences en Humanities.

De komende editie wordt de prijs uitgereikt aan één onderzoek in het domein Natural Sciences en aan één onderzoek in het domein Social Sciences.

Doelgroep

Voor deze ronde de wetenschapsdomeinen Natural Sciences en Social Sciences van Nederlandse Universiteiten en/of NWO of KNAW instituten (Kennisinstelling)

Voorwaarden

De beoordeling van de nominaties vindt plaats aan de hand van de volgende criteria:

  • Het onderzoek heeft reeds geleid tot toonaangevende resultaten die bijvoorbeeld blijken uit, maar niet beperkt zijn tot, publicaties (tijdschriften en/of boeken of hoofdstukken daaruit), bijdragen aan wetenschappelijke congressen of andere in het desbetreffende vakgebied erkende kwaliteitsindicatoren
  • Het onderzoek bevindt zich binnen het vakgebied wereldwijd in de voorhoede
  • Het onderzoek onderscheidt zich van dat van andere vergelijkbare onderzoeken op het gebied van kwaliteit, originaliteit, resultaten en /of publicaties en toekomstverwachtingen (bestendiging van het onderzoek)
  • Het onderzoek is origineel en baanbrekend en heeft nieuwe (in potentie baanbrekende) onderzoeksvragen gegenereerd
  • Er is een financieringsnoodzaak voor de nieuwe gegenereerde onderzoeksvragen
  • Het onderzoek kan internationaal worden uitgevoerd zolang er een Kennisinstelling bij betrokken is
  • Het onderzoek kan multi-disciplinair of inter-disciplinair zijn en wordt (onder meer) uitgevoerd door één of meerdere Kennisinstellingen
  • Het onderzoek kan Domein overschrijdend zijn, maar wordt door de nominator voorgedragen voor één door hem/haar gekozen Domein

Prijs

Per editie bestaat de award uit twee prijzen van EUR 1.200.000 (een miljoen twee honderd duizend euro). Per aangewezen Domein is er één Award van EUR 1.200.000 beschikbaar.

Aanvragen

Nominaties kunnen worden ingediend door het nominatieformulier voorzien van de gevraagde bijlagen uiterlijk 11 oktober 2019 toe te sturen naar oda.barten@ammodo.org. Het nominatieformulier kan als ingediend worden beschouwd indien de nominator een ontvangstbevestigingsmail van Ammodo heeft ontvangen.

Voor het nominatieformulier kun je contact opnemen met Oda Barten via oda.barten@ammodo.org.

Relevante links