Prijs voor baanbrekend onderzoek op het gebied van Natural science en Social science

Prijzen

Prijs voor in potentie baanbrekend wetenschappelijk onderzoek dat in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt in twee van de vier wetenschapsdomeinen: Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences. Per editie zijn er twee geldbedragen van elk 1.200.000 euro beschikbaar. De komende editie wordt de prijs uitgereikt aan één onderzoek in het domein Natural Sciences en aan één onderzoek in het domein Social Sciences.