Prijs voor een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat

Fondsen, Prijzen

Prijs van € 5.000,- voor een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat. De groep hoeft niet in Drenthe gevestigd te zijn, maar wel een duidelijke binding met of een belang voor Drenthe hebben of iets hebben gepresteerd in Drenthe.

Toepassing

Jaarlijkse prijs van € 5.000,- voor culturele organisatoren die een stimulerende bijdrage leveren c.q. een belangrijke impuls geven aan het culturele klimaat van Drenthe en de culturele sector inspireren tot méér en beter.