Prijs voor een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat

Fondsen, Prijzen
Prijs van € 5.000,- voor een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat. De groep hoeft niet in Drenthe gevestigd te zijn, maar wel een duidelijke binding met of een belang voor Drenthe hebben of iets hebben gepresteerd in Drenthe.

Toepassing

Jaarlijkse prijs van € 5.000,- voor culturele organisatoren die een stimulerende bijdrage leveren c.q. een belangrijke impuls geven aan het culturele klimaat van Drenthe en de culturele sector inspireren tot méér en beter.

Alle vormen van cultuur komen in aanmerking: muziek, dans, toneel, theater, mime, popmuziek, beeldende kunst, architectuur, erfgoed, literatuur, film, nieuwe media. 

Voorwaarden

  • Er is een uitzonderlijke prestatie geleverd in het voorgaande seizoen (en), waarbij gelet wordt op kwaliteit en een breed bereik
  • De groep is gedreven om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van het culturele klimaat in Drenthe
  • De groep hoeft niet in Drenthe gevestigd te zijn, maar wel een duidelijke binding met of een belang voor Drenthe hebben of iets hebben gepresteerd in Drenthe
  • Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor de prijs
  • Uit hun statuten moet blijken dat de aanvrager werkzaam is op het culturele werkterrein
  • Ieder die denkt aan de criteria te voldoen kan zichzelf of een ander aanmelden

Prijs 

€ 5.000,-.

Aanmelden

Via een voordrachtformulier (zie bijlagen).
Dit voordrachtformulier kun je vervolgens mailen naar: drentseanjerprijs@cultuurfonds.nl

Relevante links