Prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek

Prijzen
Jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek. Aan de prijs is een geldbedrag van € 10.000,- verbonden.

Toepassing

De Brusseprijs is een jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek.  

Prijs

Aan de prijs is een geldbedrag van € 10.000 verbonden. Daarnaast ontvangt de winnaar een oorkonde.

Voorwaarden

  • De prijs staat open voor natuurlijke personen van wiens of wier hand een oorspronkelijk in de Nederlandse taal geschreven journalistiek boek ten behoeve van de Nederlandstalige markt is verschenen, in de periode waarover de prijs wordt toegekend.
  • Onder journalistiek boek wordt verstaan een boek waarin met journalistieke middelen zoals bronnenonderzoek, interviews en waarnemingen ter plekke informatie wordt geboden over culturele, maatschappelijke of politieke onderwerpen, dat in journalistieke stijl is geschreven en qua invalshoek of benadering uitstijgt boven de reguliere en dagelijkse verslaggeving.
  • Biografieën en andere historische boeken komen in aanmerking mits zij aan de voorgaande kenmerken van het journalistieke boek voldoen. Biografieën dienen bovendien personen te betreffen die een band met Nederland hebben of daarvoor anderszins betekenis hebben. Andere historische boeken dienen recente geschiedenis te betreffen met een betekenis voor het heden.

Restricties

Niet in aanmerking komen fictie, memoires of autobiografische boeken, verzamelbundels, jubileumboeken, gelegenheidsboeken of gedenkboeken, alsmede boeken die in het bijzonder zijn gericht op voorlichting, educatie of hulpverlening. Ook (al dan niet verbeterde of gewijzigde) herdrukken komen niet in aanmerking.

Aanmelden

Inzending geschiedt door drie exemplaren per boek naar het fonds te versturen, o.v.v. ‘Brusseprijs 2020’.
Alleen boeken die uiterlijk maandag 6 januari 2020 in drievoud bij het Fonds BJP bezorgd zijn, dingen mee naar de prijs.

Relevante links