Prijs voor het ontwikkelen van een positieve sportcultuur op sportverenigingen

Subsidies, Prijzen

Prijs voor het ontwikkelen van een positieve sportcultuur op sportverenigingen, gericht op ouders van jeugd tot en met 12 jaar. De prijs wordt ter beschikking gesteld om een idee, conform begroting, verder uit te werken, uit te voeren en te evalueren, en kan worden aangevraagd door minimaal drie sportverenigingen en één onafhankelijke partij voor de evaluatie. Voorbeeld: een samenwerkingsverband kan bestaan uit een sportbureau, twee voetbalverenigingen, een
zwemvereniging en een kennisinstelling.  Er kan maximaal €50.000 worden aangevraagd.