Prijs voor het ontwikkelen van een positieve sportcultuur op sportverenigingen

Subsidies, Prijzen
Prijs voor het ontwikkelen van een positieve sportcultuur op sportverenigingen, gericht op ouders van jeugd tot en met 12 jaar. De prijs wordt ter beschikking gesteld om een idee, conform begroting, verder uit te werken, uit te voeren en te evalueren, en kan worden aangevraagd door minimaal drie sportverenigingen en één onafhankelijke partij voor de evaluatie. Voorbeeld: een samenwerkingsverband kan bestaan uit een sportbureau, twee voetbalverenigingen, een zwemvereniging en een kennisinstelling.  Er kan maximaal €50.000 worden aangevraagd. 

Toepassing

Prijs voor partijen die innovatieve producten, processen of werkwijzen ontwikkelen op het gebied van een positieve sportcultuur op sportverenigingen, gericht op ouders van jeugd tot en met 12 jaar. De prijs wordt ter beschikking gesteld om een idee, conform begroting, verder uit te werken, uit te voeren en te evalueren. 

Een innovatieproject binnen deze oproep bestaat uit drie onderdelen:

 • Eventuele (door)ontwikkeling en uitvoering van een innovatie. De uitvoering van de innovatie loopt ten minste gedurende één sportseizoen bij minimaal drie sportverenigingen
 • Naast en na de uitvoering van de innovatie vindt een evaluatie plaats. De evaluatie wordt gedegen uitgevoerd door een onafhankelijke partij (bijvoorbeeld een kennisinstelling of onderzoeksbureau).
 • De kennis die in het project wordt opgedaan wordt breed verspreid zodat ook andere verenigingen en intermediairs hier gebruik van kunnen maken

Doelgroep

De hoofdaanvrager is een Nederlands rechtspersoon. In het samenwerkingsverband participeren minimaal drie sportverenigingen en één onafhankelijke partij voor de evaluatie. Voorbeeld: een samenwerkingsverband kan bestaan uit een sportservice, twee tennisverenigingen, een voetbalvereniging en een kennisinstelling.

Subsidie

Er kan maximaal €50.000 worden aangevraagd, waarbij cofinanciering verplicht is.
Als samenwerkingsverband moet je minimaa 15% van het totale projectbudget bijdragen in cash of in kind.
Als bijvoorbeeld de totale projectkosten €55.000 zijn, dan moet je minstens €8.250 als cofinanciering bijdragen en kun je €46.750 aanvragen.

Voorwaarden

Relevantiecriteria

 • Vernieuwingswaarde
  • De innovatie is vernieuwend ten opzichte van bestaande oplossingen
  • De innovatie betreft een nieuw product, proces of werkwijze of een nieuwe toepassing ervan
 • Maatschappelijke impact
  • Aansluiting bij het doel van de oproep
  • De innovatie is een oplossing voor een bestaande behoefte of vraag uit de praktijk
  • De innovatie heeft potentieel maatschappelijke impact op het stimuleren en versterken van de positieve sportcultuur bij verenigingen
  • De aanvraag toont aan dat de innovatie past binnen een bredere aanpak van een positieve sportcultuur op de verenigingen
  • Oplevering bruikbare (kennis)producten
  • Mate waarin er mogelijkheid is tot opschaling
  • Relevante samenwerkingspartners om de innovatie te laten slagen zijn betrokken.

Kwaliteitscriteria

 • Evaluatie en kennisverspreiding
  • Kwaliteit van het plan van aanpak waarin de onderzoeksdoelen en -methoden voor de evaluatie - uitgevoerd door een onafhankelijke partij - worden beschreven
  • Kwaliteit van het plan van aanpak voor brede kennisverspreiding
 • Kans van slagen op basis van plan van aanpak
  • Het plan is concreet en maakt aannemelijk dat binnen 12 tot 18 maanden een prototype, technologie, product, proces of werkwijze ontwikkeld, uitgevoerd en getest kan worden
  • Er is sprake van een realistische tijdsplanning, fasering, activiteitenschema en begroting
  • Geschikte samenwerkingspartners om de innovatie te laten slagen zijn betrokken
  • Mate waarin er aandacht is voor implementatie en hiervoor relevante partijen betrokken zijn vanaf de start van het project
  • Mate waarin er aandacht is voor borging na afloop van het project
 • Onderbouwing
  • De beoogde werking van de innovatie wordt onderbouwd, bij voorkeur door (aanwijzingen uit) wetenschappelijk onderzoek
  • Praktijkkennis is verwerkt in de innovatie

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links)

Meesturen

 • Het Nationale Sportinnovator Prijs 2019 formulier - dat bestaat uit de samenvatting en de gegevens van de projectbetrokkenen - direct in te vullen in ProjectNet
 • De bijlage met het uitgewerkte Template Nationale Sportinnovator Prijs 2019
 • De bijlage met de volledig en correct ingevulde begroting Nationale Sportinnovator Prijs 2019
 • De bijlage met de ingevulde letter of commitment door samenwerkingspartners
 • De bijlage met de de-minimisverklaringen van alle begunstigden

.