Prijs voor hoogleraren aan de TU Delft

Fondsen, Prijzen
Betaalde reis en een betaalde sabbatical van een periode van ca. twee maanden in het buitenland, een zilveren penning en een oorkonde. Mogelijkheid om eventueel gastcolleges te geven en het inzicht in het eigen vakgebied te verbreden/verdiepen. 

Toepassing

De prijs is bedoeld om de winnaar in de gelegenheid te stellen, eventueel met partner, een sabbatical periode van circa twee maanden in het buitenland door te brengen. Dit maakt het mogelijk daar contacten te leggen of te versterken, eventueel gastcolleges te geven en het inzicht in het eigen vakgebied te verbreden/verdiepen.

Voorwaarden

In de aanduiding van de prijs is tot uitdrukking gebracht dat de toekenning diegene zal gelden die in de kwaliteit van én zijn/-haar onderwijs én zijn/haar onderzoek én door de uitstraling daarvan op de omgeving van studenten en promovendi excelleert.

De aanvrager dient een relatie te hebben met de TU Delft.

Prijs

De prijs bestaat uit een netto bedrag van € 15.000,-, een zilveren penning en een oorkonde aangeboden door het Universiteitsfonds Delft. Twee vliegtickets voor intercontinetale reizen, aangeboden door de KLM.

Aanvragen

Gemotiveerde en door zoveel mogelijk feitelijke gegevens ondersteunde voorstellen moeten vertrouwelijk worden ingediend via de decaan van de betreffende faculteit vóór een nader te bepalen datum (check kalender). Voorstellen van de zijde van studenten dienen via het Bestuur van de Studievereniging van hun opleiding te worden aangeboden.

Relevante links