Prijs voor maatschappelijk werk 2018

Fondsen, Prijzen
Jaarlijkse stimuleringsprijs voor een Utrechtse instelling voor maatschappelijk werk die zich op bijzondere wijze onderscheidt in de zorg voor haar cliënten. Er zijn drie prijzen te verdelen. Je project is concreet en kan binnen twaalf maanden worden uitgevoerd.De eerste prijs bedraagt € 10.000.

Toepassing

De prijs is van toepassing voor Utrechtse organisaties voor maatschappelijk werk met ideeën voor een bijzonder project, die zich op bijzondere wijze onderscheidt in de zorg voor haar cliënten.

Voorwaarden

 • Alleen een Utrechtse organisatie voor maatschappelijk werk kan een project indienen. Dit betekent dat de organisatie gevestigd en werkzaam is in de provincie Utrecht
 • De organisatie is een stichting of vereniging, geregistreerd bij de KvK
 • Het project is concreet en kan binnen twaalf maanden uitgevoerd worden
 • Het project is nog niet gestart
 • De hoogte van de prijs staat in verhouding tot de totale projectkosten. Dat wil zeggen dat met de prijs het totale project uitgevoerd kan worden óf een groot deel. Een realistisch dekkingsplan toont dit aan
 • Alleen complete inzendingen komen in aanmerking voor de prijs
 • Wat wij belangrijk vinden is enthousiasme, originaliteit, eigen inzet, reikwijdte, impact en haalbaarheid

Werkgebied

Provincie Utrecht.

Prijzengeld

€ 10.000,-.

Aanmelden

Je kunt je project tot en met 10 oktober a.s. indienen.
Dit kan per mail aan hein@kfhein.nl o.v.v. ‘Stimuleringsprijs 2018’.

Meesturen

 • Contactgegevens
  Naam organisatie en contactpersoon, postadres, telefoonnummer, emailadres en website
 • Achtergrondinformatie over de organisatie
  Doelstelling, aantal medewerkers/vrijwilligers, recent (financieel) jaarverslag, statuten en uittreksel KvK
 • Informatie over het project
  Naam project en projectplan met doelstelling, opzet/inhoud, participanten, begroting en dekkingsplan
 • Motivering van de aanvraag
  Waarom draag je juist dit project voor? Wat is er bijzonder aan het project?