Prijs voor opvallende prestaties binnen het hoger deeltijdonderwijs

Prijzen
Jaarlijkse prijs, bedoeld voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het hoger deeltijdonderwijs in Nederland, of binnen dat onderwijs een opvallende prestatie hebben geleverd. De prijs bedraagt € 5.000,-.

Toepassing

  • uitzonderlijke studieprestaties in de vorm van bijvoorbeeld een scriptie,
  • een opvallende onderwijsprestatie van een docent,
  • een waardevolle aan het deeltijdonderwijs gerelateerde publicatie in de vorm van een artikel, rapport, boek, film, video etc.,
  • een maatschappelijk prestatie waardoor het deeltijdonderwijs bevorderd wordt zoals bijvoorbeeld een wetsvoorstel of een emancipatieproject voor allochtonen in het deeltijdonderwijs,
  • vernieuwende initiatieven voor kwaliteitsverbetering, inrichting, toegankelijkheid of internationalisering van het deeltijdonderwijs.

Subsidie

€ 5.000,-

Aanvragen

De voordracht dient, jaarlijks voor 1 juni, zowel schriftelijk als digitaal te geschieden bij het Bestuur van de Stichting Onderwijsfonds COCMA.

Relevante links