Prijs voor samenwerking tussen scholen en musea

Prijzen
Prijs voor het beste samenwerkingsproject tussen scholen in het primaire onderwijs en musea. Er worden zes projecten genomineerd, waarvan de projecten die als zesde, vijfde, vierde en derde eindigden ieder €500,00 nominatiegeld krijgen, het tweede beste project €5.000,00 en het winnende project €45.000,00.

Toepassing

Prijs om de samenwerking tussen musea en scholen in het primair onderwijs te stimuleren, door succesvolle projecten te belonen welke als doel hebben om lessen van schoolklassen tot leven te brengen in (samenwerking met) musea.

Doelgroep

Nederlandse geregistreerde musea en scholen uit het primair onderwijs.

Voorwaarden

 • Er is sprake van aantoonbare samenwerking tussen één of meer musea en scholen in het primair onderwijs. Een intermediair voor een lokaal of regionaal museummenu kan ook samen met musea en scholen deelnemen
 • Het programma moet aansluiten bij het curriculum in het primair onderwijs
 • Het gaat om een vernieuwende aanpak: eigentijdse/vooruitstrevende werkvormen, leerstijlen en presentaties die aansluiten bij de belangstelling van kinderen en bij de onderwijsontwikkelingen: inspirerende, innovatieve educatieprogramma’s voor scholen en musea
 • De projecten moeten een overdraagbare aanpak hebben. Het programma is zo ontwikkeld dat ook andere musea en scholen het kunnen gebruiken
 • De uitvoerders van het programma zijn bereid het verder te verspreiden in het land
 • Het programma loopt in 2019
 • Het betrokken museum is geregistreerd bij het Museumregister Nederland en/of lid van de Museumvereniging
 • De jury heeft drie kenmerken benoemd die ze graag terug zien in de projecten. Het zijn geen harde criteria, maar aanmeldingen die hieraan voldoen worden wel extra gewaardeerd
  • Maatwerk: (museum)docenten kunnen op basis van persoonlijke voorkeuren zelf accenten aanbrengen in het project
  • Leergebied overstijgend: projecten kunnen aansluiten bij vrijwel alle vakken op school en/of uitgevoerd worden door vrijwel alle typen musea
  • Brede verankering in de organisatie: niet alleen de medewerker die het programma heeft ontwikkeld is op de hoogte en enthousiast, maar ook directe collega’s, directie- en bestuursleden.

Prijs

Bij de Museumeducatie Prijs 2019 worden zes projecten genomineerd, waarvan de projecten die als zesde, vijfde, vierde en derde eindigden ieder €500,00 nominatiegeld krijgen, het tweede beste project €5.000,00 en het winnende project €45.000,00. De Museumvereniging behoudt zich het recht voor minder prijzen of prijzen met een lagere financiële waarde toe te kennen dan hiervoor genoemd. 

Aanmelden

Online, via de website van het fonds (zie links).