Prijs voor vrouwen die actief zijn op het gebied van milieu

Fondsen,
Prijzen
Internationale prijs, georganiseerd in vijftien landen, gericht op de financiële ondersteuning van exemplarische initiatieven die door vrouwen ontplooid worden ten gunste van het milieu. De prijs is bedoeld voor vrouwen die een project ten gunste van het milieu uitvoeren via een organisatie zonder winstoogmerk (vereniging, ngo, stichting) met goede toekomstperspectieven. De prijs is mede afhankelijk van het land van inzending, maar kan maximaal € 10.000 euro bedragen voor de winnares van de 1e prijs, € 5.000 voor de winnares van de 2e prijs en €  3.000 voor de winnares van de 3e prijs. Je kunt je aanmelden via een aanmeldformulier.

Toepassing

De verstrekkende internationale foundation organiseert in 15 landen een internationale milieuprijs, specifiek voor initiatieven die door vrouwen via non-profit instellingen ontplooid worden ten gunste van het milieu.

Doelgroep

De prijs richt zich op meerderjarige vrouwen die een project ten gunste van het milieu uitvoeren via een organisatie zonder winstoogmerk (zoals een vereniging, ngo, stichting) of in heel uitzonderlijke gevallen op persoonlijke titel (behalve in Frankrijk waar het project verplicht door een vereniging moet worden ondersteund).

Voorwaarden

De aanvragen die in overweging genomen worden, bevatten een of meerdere initiatieven die:

 • Betrekking hebben op het milieu
 • Worden ontplooid door een vrouw
 • Nog actief zijn op de ontvangstdatum van de aanmelding/aanvraag
 • Duurzame perspectieven bieden
 • Ten goede komen aan de gemeenschap, dan wel een algemeen belang dienen

Per deelnemend land kunnen de beoordelaars van de aanvragen, binnen de geldende wetgeving, hun eigen weging aanbrengen.

Prijzen

De geldprijzen die aan de prijswinnaressen worden toegekend, zijn afhankelijk van elk land, ofwel:

 • 10.000 euro voor de winnares van de 1e prijs
 • 5.000 euro voor de winnares van de 2e prijs
 • 3.000 euro voor de winnares van de 3e prijs

ofwel

 • 5.000 euro voor de winnares van de 1e prijs
 • 3.000 euro voor de winnares van de 2e prijs
 • 2.000 euro voor de winnares van de 3e prijs

Aanvragen

Je kunt je aanmelden via bijgaande formulier, en dit vervolgens per mail versturen naar: terredefemmes.benelux@fondationyvesrocher.org

Meesturen

 • Presentatie van het door de deelneemster ontplooide initiatief. Die presentatie dient te worden aangeleverd in de vorm van een dossiermap waarin de volgende gegevens moeten worden opgenomen:
  • Een beschrijving van het door de deelneemster ontplooide initiatief ten bate van het milieu: uitgebreide omschrijving van het doel (3 tot 5 pagina’s), locatie (gemarkeerd op een kaart), achtergrond, geschiedenis en concrete resultaten, toekomstverwachtingen, begroting (in tabelvorm), foto’s van het initiatief
  • Een beschrijving van de deelneemster: foto, cv, informatie over haar betrokkenheid bij het milieu
  • Een beschrijving van de organisatie die het initiatief ondersteunt (indien daar sprake van is): de medewerkers, partners, organisatiestructuur, vermelding van eventuele subsidies.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand