Renteloze leningen voor master en postmaster opleidingen

Fondsen, Beurzen
Renteloze leningen voor master en postmaster opleidingen, bestemd voor ambitieuze studenten met een uitstekende cijferlijst/recommendatie.

Toepassing

Het fonds verleent renteloze leningen voor master en postmaster opleidingen  aan ambitieuze studenten met een uitstekende cijferlijst/recommendatie. Met een lening tot een maximum bedrag ad € 6.000,- levert het Genootschap een bijdrage aan de financiering van de buitenlandse studie (direct aansluitend aan w.o. bachelor/master studie, dus geen h.b.o. bachelor) van Nederlandse w.o. studenten, bij voorkeur met een maatschappelijke relevantie voor Nederland en bij voorkeur 2e master in het buitenland.

Master/postmaster studies aansluitend aan w.o. bachelor (dus niet aansluitend aan h.b.o. bachelor), bij voorkeur studie met maatschappelijke relevantie voor Nederland, voorkeur 2de master studie in het buitenland

Doelgroep

1 of 2 jarige)Master of post-Master studenten met Nederlandse nationaliteit in de leeftijd tot 30 jaar.
De student mag maximaal dertig jaar oud zijn.

Subsidiebedragen

Lening tot maximaal € 6.000.

Landen

Deze beurs kan in ieder land, behalve Nederland, aangewend worden.

Aanvragen

Digitaal, via aanvraagformulier, samen met o.a. bijgaande stukken:

Het volledig ingevulde aanvraagformulier (Aanvraagformulier-studie-buitenland)

  • Studieplan, omschrijving en motivatie (maximaal één A4)
  • Curriculum vitae
  • Schriftelijke referentie(s)/aanbevelingsbrieven van bijvoorbeeld uw studiebegeleider(s)
  • Kopie officiële cijferlijst.
  • Kopie van het volledige laatste ‘bericht’ studiefinanciering, inclusief overzicht totale studieschuld van de DUO.
  • Kopie paspoort
  • Kopie toelatingsbrief Universiteit.

Relevante links