SBAW - Bureau voor Projectontwikkeling

Subsidies, Fondsen, Beurzen
SBAW ondersteunt projecten en non-profit organisaties die sociale cohesie en burgerinitiatieven in Rotterdam en Delft bevorderen. Het werkterrein varieert van kunst- en cultuur, toerisme, horeca en onderwijs tot welzijn en werkgelegenheid. Behalve met projectontwikkeling kan het SBAW startende projecten financieel ondersteunen met subsidie en lease en fondsenwerven. Voor individuen is het mogelijk een studievergoeding aan te vragen bij het AMVJ-fonds.

Voor wie

Iedere Rotterdamse organisatie of ieder project zonder winstoogmerk komt in principe in aanmerking voor deze diensten. Advies of ondersteuning bij het opzetten of verder ontwikkelen van een organisatie is (onder voorwaarden) gratis, omdat dit gesubsidieerd wordt door diverse diensten van de gemeente Rotterdam (zie hieronder). Projecten en organisaties in opdracht (van gemeentelijke diensten of anderen) worden niet gratis ontwikkeld.

Dit geldt ook voor kwaliteitsontwikkeling naar INK-model, communicatieadvies en bemiddeling tussen bedrijven en projecten.

Voorwaarden

Omdat ze in opdracht van de gemeente Rotterdam werken kunnen ze alleen organisaties ondersteunen die:

  • bijdragen aan een beter woon- en leefklimaat in Rotterdam;
  • vorm krijgen in een stichting of vereniging
  • werkervaringsplaatsen, vrijwilligersplaatsen, gemeenschapstaken of maatschappelijke stages voor langdurig werklozen creëeren.

AMVJ-fonds

Het SBAW is adviseur voor het studiefonds van de stichting AMVJ-gebouw. Dit studiefonds kent onder voorwaarden studiekosten toe aan personen die door omstandigheden de aansluiting met het gewone onderwijs gemist hebben. De aanvraag van studiekosten verloopt via een projectontwikkelaar van het SBAW. Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor studiekosten kunt u contact opnemen met het SBAW.