SBAW - Bureau voor Projectontwikkeling

Subsidies, Fondsen, Beurzen

SBAW ondersteunt projecten en non-profit organisaties die sociale cohesie en burgerinitiatieven in Rotterdam en Delft bevorderen. Het werkterrein varieert van kunst- en cultuur, toerisme, horeca en onderwijs tot welzijn en werkgelegenheid. Behalve met projectontwikkeling kan het SBAW startende projecten financieel ondersteunen met subsidie en lease en fondsenwerven. Voor individuen is het mogelijk een studievergoeding aan te vragen bij het AMVJ-fonds.