Schadevergoeding reconstructieplan

Subsidies
Wanneer je ten gevolg van het ontwerp of de vaststelling van een reconstructieplan schade oploopt dan kun je daarvoor van de betrokken provincie schadevergoeding krijgen. Het moet dan gaan om schade die niet voor je rekening komt en niet op een andere manier vergoed wordt.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor de schadevergoeding als aan 1 van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Je hebt schade als gevolg van het ontwerp van een reconstructieplan. Bijvoorbeeld als je grond is betreden, graaf- of meetwerkzaamheden verricht zijn of tekens zijn opgesteld; of
  • Je hebt schade als gevolg van de vaststelling van een reconstructieplan Bijvoorbeeld doordat je eigen stallen niet meer of alleen voor bepaalde doelen mag gebruiken.
  • Daarnaast is vereist dat het gaat om schade die terecht niet voor je rekening dient te komen en niet op een andere manier vergoed wordt (bijvoorbeeld door aankoop of onteigening).

Aanvragen

Je vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Als de provincie een schadevergoeding toekent, dan kun je op verzoek een voorschot krijgen.