Sponsor activiteiten innovatie, gezondheid en welzijn

Sponsoring
Sponsoring van activiteiten die gerelateerd zijn aan innovatie, sport en cultuur. Belangrijke voorwaarde bij beoordeling van de sponsoringaanvragen is dat de gesponsorde activiteit een bijdrage levert aan de visie van de sponsor op het gebied van gezondheid en welzijn. Daarnaast is het belangrijk dat de te bereiken doelgroep breed genoeg is. Voor kleine lokale activiteiten is deze sponsor dan ook wellicht niet de juiste partij. Wanneer je sponsoringactiviteit aan bovenstaande voorwaarden voldoet kun je per e-mail een sponsoringaanvraag indienen. Je ontvangt binnen ca. een week een reactie van de sponsor.

Toepassing

Sponsoring van activiteiten die gerelateerd zijn aan innovatie, sport en cultuur en een actieve bijdrage leveren aan de visie van de sponsor op het gebied van gezondheid en welzijn.

Voorbeelden gesponsorde activiteiten

  • Steun voor acceptatie en diversiteit bij Pride
  • Musea (o.a. Rijksmuseum)
  • Sport (o.a. voetbal, PSV)

Voorwaarden

BIj beoordeling van de sponsoringactiviteiten kijkt men met name naar onderstaande twee punten:

  • Zal de te sponsoren activiteit een actieve bijdrage leveren aan de visie van sponsor op het gebied van gezondheid en welzijn
  • Is de doelgroep breed genoeg voor de sponsor 

Restricties

Gezien de eisen van de sponsor in relatie tot een doelgroep die breed genoeg is lijkt sponsoring van kleine, lokale activiteiten , hiermee uitgesloten.

Aanvragen

Per e-mail.
Je ontvangt binnen een a twee weken een reactie van de sponsor.

Meesturen
Stuur voldoende informatie mee met je sponsoringaanvraag, met in ieder geval de onderstaande informatie:

  • Te sponsoren event of activiteit
  • Doel
  • Datum
  • Doelgroep 

Relevante links