Sponsoring festivals en evenementen

Sponsoring
Sponsoring van grotere publieksevenementen die een bovenregionale uitstraling en een grote zichtbaarheid hebben. De sponsor kiest voor een mix van grote, middelgrote en kansrijke kwalitatief hoogwaardige evenementen die aansluiten en waarmee men verschillende doelgroepen kan bereiken, zoals jongeren en mensen met verschillende diversiteiten. Jaarlijks is er 600.000 euro beschikbaar. De sponsoring van grote mega-evenementen wordt apart opgenomen in de begroting. 

Toepassing

Sponsoringbijdrage voor publieksevenementen die een bovenregionale uitstraling en een grote zichtbaarheid hebben. Hierbij richt de sponsor zich op publieksevenementen die aansluiten bij haar kerntaken. De sponsorbijdrage richt zich bij voorkeur op het realiseren van een maatschappelijk doel, zoals verduurzaming of participatie.

Bij evenementen kiest men bewust voor een sponsorovereenkomst in plaats van subsidie. Sponsoring biedt de
mogelijkheid een andere relatie aan te gaan. Dan is het evenement niet het doel, zoals bij subsidie, maar een middel voor de
realisatie van onze doelstellingen. Bij sponsoring wordt actief gestuurd op onderhandelbare tegenprestaties, zoals het
verkrijgen van publiciteit voor het gekoppelde provinciale beleid, hospitality rechten, het stimuleren van verduurzaming van
het evenement en contact en interactie met de doelgroep van het evenement. 

Ook (breedte)sport en sportieve activiteiten behoren tot de activiteiten die men wil sponsoren.

Sponsorstrategie

 • Evenementen met een Noord-Hollands karakter
 • Evenementen die aansluiten bij de kerntaken van de sponsor
 • Mogelijkheden voor een grote zichtbaarheid
 • Evenementen met een bovenregionale uitstraling (media-aandacht)
 • Publieksevenementen
 • De sponsor zet in principe haar sponsorbijdrage in voor het realiseren van een maatschappelijk doel, zoals
  verduurzaming van het evenement of participatie

Werkgebied

Provincie Noord-Holland

Voorwaarden

 • Het te sponsoren evenementen moeten bijdragen aan de profilering en positieve uitstraling van de provincie als maatschappelijk relevante overheidsorganisatie en als aantrekkelijke werkgever
 • Sponsoring moet de provinciale identiteit bevorderen, het imago van de provincie verbeteren en de naamsbekendheid vergroten, passend bij de realisering van beleidsdoelen
 • Evenementen moeten een bovenregionale uitstraling hebben; een breed publiek bereiken dan wel interessante intermediairs of opinieleiders en media-aandacht opwekken
 • Aanvullend op bestaande evenementen waarmee de provincie zich presenteert, zoals nieuwjaarsbijeenkomst, provincieconcert, werkbezoeken en reguliere presentaties en congressen
 • Een evenement mag geen afbreuk doen aan de reputatie van de provincie Noord-Holland
 • Spreiding over het jaar
 • Spreiding van aandacht over de Noord-Hollandse regio’s
 • Spreiding over de diverse doelgroepen die in Noord-Holland wonen
 • Spreiding over de verschillende beleidsthema’s
 • Contract met uitvoerend rechtspersoon

Aanvullende voorwaarden voor EK’s en WK’s

 • Het betreft een door NOC*NSF erkende tak van topsport- en internationale wedstrijdsportdiscipline
 • Alleen Olympische of paralympische disciplines, of disciplines die op de nominatie staan om Olympisch of paralympisch te worden komen in aanmerking
 • Het betreft een EK, WK of een ander grootschalig evenement, zoals een Wereldbekerwedstrijd

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet voor sponsoring in aanmerking:

 • Activiteiten met een religieus, militair of politiek karakter
 • Fondsenwervende evenementen
 • Individuele activiteiten (van privépersonen)
 • Studiereizen, scripties, boeken, etc.
 • Beurzen en congressen
 • Evenement enkel en alleen vanwege een jubileum
 • Toeristische activiteiten
 • Uitvoering van regulier beleid (oftewel: geen subsidie of vervanging daarvan). 

Sponsoringbedragen

Op de meerjarenbegroting is jaarlijks een bedrag van 600.000 euro beschikbaar. Hiervan zal ongeveer een kwart worden ingezet voor activering. Voor de sponsoring van EK’s en WK’s is jaarlijks een bedrag van maximaal 100.000 euro van het sponsorbudget gereserveerd.
De omvang van het sponsorbedrag is gerelateerd aan de marktwaarde van de ingekochte rechten en gaat deze niet te boven.

Aanvragen

Neem contact op met de sponsor,

Ter bescherming van de integriteit van de provincie worden sponsorships alleen aangegaan met partijen van goede reputatie
en met ervaring in het organiseren van evenementen. Om zoveel mogelijk met betrouwbare partijen in zee te gaan, worden
organisatoren gescreend.

De sponsorbedragen en tegenprestaties worden contractueel vastgelegd

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand