Sponsoring in regio Rotterdam, Zoetermeer en omstreken

Sponsoring
Sponsoring van organisaties die gevestigd en actief zijn in de regio Rotterdam, Zoetermeer en omstreken. De gesponsorde organisatie of activiteit moet een zekere communicatieve waarde hebben, en een positieve bijdrage leveren aan het imago en de naamsbekendheid van de sponsor. De sponsoring kan bestaan uit een financiële sponsoring met tegenprestatie, maar ook bijvoorbeeld uit de afname van een aantal kaartjes of het beschikbaar stellen van persoon. Zowel financiële sponsoring als sponsoring in natura zijn dus mogelijk. Je kunt de sponsoring online aanvragen.

Toepassing

De sponsor wil graag een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Één van de middelen hiervoor is sponsoring.

Een belangrijk kenmerk van sponsoring is wederkerigheid, ook in dit geval. De sponsor moet er als organisatie voordeel van de sponsoring van je organisatie of project ondervinden, bijvoorbeeld doordat het een bijdrage levert aan een positief imago of het verbeteren van de taak- of naamsbekendheid van de sponsor.

Werkgebied

Het project en de aanvrager zijn beiden actief in de regio Rotterdam, Zoetermeer, Schoonhoven e.d.

Mogelijke vormen van sponsoring

 • Financiële sponsoring met tegenprestatie:
  Een bijdrage aan een bepaald project of evenement waarbij de sponsor zich kan profileren
 • Afname van een aantal artikelen/vrijkaarten:
  Bijvoorbeeld bij de uitgave van een bepaald boek of een voorstelling
 • Beschikbaar stellen van mankracht en materiaal
 • Verrichten van hand- en spandiensten:
  Deze vorm komt met name voor bij musea, tentoonstellingen, historische voorstellingen, evenementen.

Voorwaarden

 • Je sponsoringaanvraag moet raakvlakken hebben met de missie, strategische visie en/of de taken van het hoogheemraadschap (waterschap, waterbeheer)
 • De activiteiten moeten plaatsvinden binnen het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard (regio Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer), en de aanvragende organisatie/stichting is in het beheersgebied gevestigd.
 • De activiteit heeft een zekere communicatieve waarde en je kunt een inschatting maken van o.a. het aantal bereikte mensen en het effect op het imago van de sponsor
 • Het karakter van de activiteiten is niet in strijd met de taakopvatting van het hoogheemraadschap

Aanvragen

Online, via de website van de sponsor (zie links).