Sponsoring kortstondige projecten gericht op de journalistiek, pluriformiteit van de pers en de vrijheid van meningsuiting

Fondsen, Sponsoring
Sponsoring van kortstondige projecten op het gebied van journalistiek. Projecten moeten bij voorkeur gericht zijn op het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers en het grondrecht van uitingsvrijheid. Een sponsorbijdrage bedraagt ten hoogste € 5.000,-. Je kunt de sponsoringbijdrage twee keer per jaar aanvragen.

Toepassing

De subsidieverstrekker kent een sponsorregeling voor organisaties die een kortstondig project willen uitvoeren op het gebied van de journalistiek.

Het uitgangspunt is dat het om projecten met een kortstondig karakter gaat, zoals discussiebijeenkomsten, eenmalige uitgaven, e.d. die niet tot de reguliere bedrijfsuitoefening van de organisatie behoren en die in het lopende jaar plaatsvinden

Voorwaarden

Het fonds kan een sponsorbijdrage verstrekken voor projecten die verband houden met tenminste een van de volgende zaken:

  • Het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming.
  • Grondrecht van uitingsvrijheid.

Subsidie

Een sponsorbijdrage bedraagt ten hoogste € 5.000,-.
Je moet zelf tenminste de helft van de begrote kosten financieren (matchingprincipe).

Aanvragen

Via online aanvraagformulier (zie links),

Nodig tijdens aanvraag

  • Projectomschrijving opstellen
  • Projectbegroting opstellen
  • Recent bankafschrift
  • Indienen verzoek via onderstaande knop