Sponsoring kortstondige projecten gericht op de journalistiek, pluriformiteit van de pers en de vrijheid van meningsuiting

Fondsen, Sponsoring

Sponsoring van kortstondige projecten op het gebied van journalistiek. Projecten moeten bij voorkeur gericht zijn op het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers en het grondrecht van uitingsvrijheid. Een sponsorbijdrage bedraagt ten hoogste € 5.000,-. Je kunt de sponsoringbijdrage twee keer per jaar aanvragen.

Toepassing

De subsidieverstrekker kent een sponsorregeling voor organisaties die een kortstondig project willen uitvoeren op het gebied van de journalistiek.