Sponsoring maatschappelijke initiatieven op lokaal, regionaal en landelijk niveau

Sponsoring
Sponsoring van maatschappelijke initiatieven op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zo is het fonds sponsor van een organisatie op het gebied van alzheimer.

Toepassing

Op lokaal, regionaal en landelijk niveau ondersteuning van maatschappelijke initiatieven door middel van sponsoring.
Sponsoring vindt in natura plaats, met de inzet van medewerkers en/of de voertuigen van de organisatie.

Voorbeeld sponsoring
De sponsor werkt samen met Alzheimer Nederland, zodat onderzoek naar Alzheimer kan worden gedaan. Tijdens de jaarlijkse collecteweek zorgen zij voor ‘de grootste collectebus’: een touringcar die een week lang omgetoverd is tot de ‘grootste collectebus’.

Voorwaarden

Je sponsorverzoek wordt getoetst aan het beleid van de organisatie.

Aanvragen

Je kunt een aanvraag voor sponsoring per e-mail indienen.