Sponsoring maatschappelijke initiatieven op lokaal, regionaal en landelijk niveau

Sponsoring

Sponsoring van maatschappelijke initiatieven op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zo is het fonds sponsor van een organisatie op het gebied van alzheimer.

Toepassing

Op lokaal, regionaal en landelijk niveau ondersteuning van maatschappelijke initiatieven door middel van sponsoring.
Sponsoring vindt in natura plaats, met de inzet van medewerkers en/of de voertuigen van de organisatie.