Sponsoring voor lokale maatschappelijke goede doelen

Sponsoring
Sponsoring voor lokale goede doelen voor projecten in de buurt met een breed maatschappelijk draagvlak. Het sponsorbedrag bedraagt € 1.500 euro. Je kunt van te voren checken of je aanvraag aan de voorwaarden voldoet met behulp van het online aanvraagformulier. 

Toepassing

Eén keer per jaar ondersteunt Univé een drietal lokale goede doelen. Het gaat dan om projecten in de buurt met een breed maatschappelijk draagvlak.

Doelgroep

Lokale goede doelen.

Werkgebied

Werkgebied van Univé. 

Met behulp van het online aanvraagformulier kun je checken of jouw project binnen het werkgebied van Univé valt (zie links).

Voorwaarden

 • De aanvrager dient een relatie van Univé Dichtbij te zijn.
  Als je geen lid bent kun je wel een verzoek indienen, maar dan zal een afweging gemaakt worden
 • De aanvraag wordt ingediend via het sponsoraanvraagformulier​
 • Het goede doel vindt plaats/is gevestigd in het werkgebied van Univé Dichtbij
 • Het goede doel heeft een sociaal maatschappelijk karakter. Initiatieven met een persoonlijk doel sponsoren wij niet
 • Het goede doel heeft geen winstoogmerk
 • Het goede doel past bij onze kernwaarden: persoonlijk, betrokken en dichtbij
 • Het goede doel dient een zichtbaar resultaat te hebben

Restricties

 • Landelijke goede doelen
 • Goede doelen in het buitenland
 • Verzoeken van politieke aard
 • Verzoeken die betrekking hebben op specifieke bevolkingsgroepen
 • Gevaarlijke of milieubelastende projecten
 • Verzoeken in strijd met normen en waarden, goede orde en zeden

Sponsorbedrag

Drie goede doelenfondsen komen in aanmerking voor sponsoring. De sponsorverzoeken worden beoordeeld door Univé en vervolgens via een online stemming voorgelegd aan de leden.

De drie goede doelen met de meeste stemmen ontvangen ieder € 1.500 euro.

Aanvragen

Uitsluitend via het online aanvraagformulier (zie links). 

Je kunt door het invullen van het aanvraagformulier controleren of je verzoek voldoet aan de voorwaarden. 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand