Startsubsidie voor innovaties op het gebied van o.a. voeding, voedselveiligheid en gezondere voedingspatronen

Subsidies, Fondsen
Startsubsidie van $ 25.000 voor baanbrekende innovaties die de toegang tot voedsel, de veiligheid, de betaalbaarheid of de kwaliteit van voedingsstoffen verbeteren en zo bijdragen tot een gezond voedingspatroon of die bijdragen aan een verbetering van de gezondheid op aarde door duurzame, gecontroleerde milieu- of regeneratieve praktijken mogelijk te maken. Daarnaast is er subsidie voor innovaties die kunnen aantonen dat ze de voorkeur van de consument kunnen veranderen en consumenten in staat kunnen stellen zich in te zetten voor persoonlijke en planetaire gezondheid. De subsidie kan worden aangevraagd door non-profits gevestigd in elk land, academische of onderzoeksinstellingen in alle landen of startups met winstoogmerk in de V.S. Individuele personen komen niet in aanmerking. Teams van studenten of onderzoekers mogen echter wel deelnemen als onderdeel van de inzending van een organisatie. De verstrekker heeft drie verschillende subsidiemogelijkheden. In deze regeling concentreren we ons op subsidie voor aanvragers die innoverende ideeën met een hoog potentieel ontwikkelen op bovenstaand gebied en die een prototype en/of een eerste bewijs van concept hebben ontwikkeld waaruit de haalbaarheid blijkt. De subsidie kan gedurende de aanvraagperiode online worden aangevraagd. Wie een startsubsidie ontvangt, kan in de daaropvolgende jaren mogelijk ook een hogere subsidie krijgen, als hij aan de criteria voor die niveaus voldoet. 

Toepassing

Veilig en voedzaam voedsel voor een gezonde voeding 
Innovaties die de toegang tot voedsel, de veiligheid, de betaalbaarheid of de kwaliteit van voedingsstoffen verbeteren en zo bijdragen aan een gezond voedingspatroon. Specifieke oplossingen kunnen betrekking hebben op verbetering van de voeding door een betere balans tussen macronutriënten, de toediening van micronutriënten of fytonutriënten, benaderingen op basis van planten, of innovatieve manieren om potentiële medicinale aspecten van voedsel te gebruiken.

Speciale aandacht zal worden besteed aan innovaties die ten goede komen aan specifieke geografische regio's of gemeenschappen met beperkte toegang tot gezonde voeding.

Duurzame, regeneratieve praktijken
Innovaties die in aanmerking komen, kunnen bijdragen tot een verbetering van de gezondheid van de planeet door duurzame, gecontroleerde milieu- of regeneratieve praktijken mogelijk te maken. Specifieke oplossingen kunnen zijn: vermindering van voedselverliezen na de oogst of van voedselverspilling; optimalisering van de plantengroei; verbetering van de bodemgezondheid; verhoging van de voedsel- en/of gewasproductie en tegelijkertijd verlaging van de broeikasgasemissies en de koolstof-, land- en watervoetafdruk; of upcycling van agrarische bijproducten tot nuttige, nutriëntenrijke voedingsmiddelen of ingrediënten.

Er zal speciale aandacht worden besteed aan innovaties die de potentiële voordelen kunnen kwantificeren aan de hand van aanvaarde levenscyclusanalyses (LCA's) of soortgelijke kaders.

Bewuste consumentenkeuzes mogelijk maken
Innovaties die in aanmerking komen, kunnen aantonen dat ze de voorkeur van consumenten kunnen veranderen en consumenten in staat kunnen stellen om voorvechters te zijn van persoonlijke en planetaire gezondheid. Aanvragers kunnen overwegen een strategie op te nemen om de voordelen van hun innovatie voor de gezondheid en duurzaamheid op overtuigende wijze aan de consument over te brengen. Die voordelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op betaalbare en gezondere eetgewoonten dankzij duurzamere landbouwpraktijken, betere methoden voor voedseldistributie, minder voedselverspilling door beter houdbaarheidsbeheer, betere toegang tot bederfelijk of basisvoedsel, of betere naoogsttechnologieën.

Bijzondere aandacht zal uitgaan naar oplossingen die rekening houden met geografische, economische of culturele diversiteit.

Deze subsidie zal worden toegekend aan aanvragers die innoverende ideeën met een hoog potentieel ontwikkelen op bovenstaande gebied en die een prototype en/of een eerste bewijs van concept hebben ontwikkeld waaruit de haalbaarheid blijkt.

Naast de subsidie kan men ook diverse niet-financiële voordelen en stimulansen ontvangen, waaronder de volgende:

 • Organisatieprofiel geplaatst op de website van de verstrekker
 • Vermeldingen in ledencommunicatie van de verstrekker, inclusief nieuwsbrieven en social media kanalen
 • Uitnodiging en erkenning op Annual Meeting and Expo van verstrekker, die kan zorgen voor exposure en toegang tot potentiële klanten, leveranciers, mentoren, en investeerders.
 • Deelname aan het alumni-netwerk

Doelgroep en werkgebied

De volgende organisaties komen in aanmerking:

 • Non-profits gevestigd in elk land
 • Academische of onderzoeksinstellingen in alle landen
 • Bedrijven met winstoogmerk in startup fase, gevestigd in de VS
 • Individuele personen komen niet in aanmerking. Teams van studenten of onderzoekers mogen echter wel deelnemen als onderdeel van de inschrijving van een organisatie
 • Organisaties worden aangemoedigd om teams te vormen om mee te doen aan de Challenge. Als twee of meer organisaties een team vormen om mee te doen, moeten zij een van de organisaties kiezen om als kandidaat op te treden

Voorwaarden

 • Een duidelijke beschrijving geven van het voorgestelde concept, met voorlopig bewijsmateriaal van succesvolle eerste experimenten of prototypes - op elke schaal - dat het idee haalbaar is. Wie een startsubsidie ontvangt, kan in de daaropvolgende jaren mogelijk ook een hogere subsidie krijgen, als hij aan de criteria voor die niveaus voldoet
 • Aantonen dat de innovatie of het idee echt multidisciplinair van aard is en teamleden of een significante inbreng heeft uit meerdere disciplines, zoals: gezondheid en voeding, biowetenschappen, voedings- of landbouwwetenschappen en -techniek, milieuwetenschappen, voedingsbeleid, economie en consumentengedrag.
 • De aanvraag richt zich op ten minste één van de volgende domeinen zonder een negatief effect te hebben op de andere domeinen:

  • Veilig en voedzaam voedsel voor een gezonde voeding 

  • Duurzame, regeneratieve praktijken

  • Bewuste consumentenkeuzes mogelijk maken

Subsidie

Maximaal $ 25.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Belangrijke punten om te vermelden in je aanvraag.

 • Duidelijke beschrijving van de verwachte voordelen en de verwachte korte- en langetermijneffecten van de innovatie op het voedselsysteem, het consumentengedrag en de persoonlijke of planetaire gezondheid
 • Geef aan hoe het voordeel van de innovatie voor het voedselsysteem of het milieu aan de consument kan worden meegedeeld
 • Geef, indien van toepassing, een perspectief op de manier waarop de innovatie van invloed kan zijn op andere belanghebbenden in de waardeketen van het voedselsysteem
 • Geef een duidelijk en haalbaar budget en tijdschema met activiteiten, te leveren prestaties en mijlpalen