Stichting Crossroads Brabant 40-45

Subsidies
Subsidie om de impact van de Tweede Wereldoorlog over te dragen, tastbaar en invoelbaar te maken en zo ook de jongeren (18- 32 jaar) en de nieuwere generaties (zij met ouders die niet in Nederland zijn geboren) te bereiken.

Toepassing

De subsidieverstrekkers willen de impact van de Tweede Wereldoorlog overdragen, tastbaar en invoelbaar maken en zo ook de jongeren (18- 32 jaar) en de nieuwere generaties (zij met ouders die niet in Nederland zijn geboren) te bereiken. Dit doet zij door een innovatief cultureel programma te ontwikkelen en te stimuleren met als basis een van de 75 persoonlijke levens veranderende verhalen. Zodat nu en op de lange termijn de gedachtevorming en inspanning voor de instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en de internationale rechtsstaat blijvend wordt gestimuleerd.

Werkgebied

Provincie Noord-Brabant.

Voorwaarden

 • De algemene subsidierichtlijnen van het vfonds zijn van toepassing (zie bijlagen)
 • Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd heeft één van de 75 Brabant Remembers verhalen als uitgangspunt, welke je kunt vinden op de website van de verstrekker
 • Het project voegt beleving toe, toegevoegde waarde op het effect wat je wil beogen (zintuigen worden geprikkeld)
 • Het gaat om activiteiten of innovatieve toevoegingen in aanvulling op de jaarlijkse activiteiten rondom herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid

Aanvragen

Online, via website van de verstrekker (zie links). 

Meesturen

 • Uittreksel Kamer van Koophandel 
 • Uitgewerkt projectplan (zie bijlage voor voorbeeld)
 • Bijbehorend communicatieplan
 • Gespecificeerde begroting en dekkingsplan (zie bijlage voor voorbeeld)
 • Statuten
 • Meest recente activiteitenplan en/of jaarverslag van de organisatie (alleen bij een aanvraag vanaf 100.000 euro)
 • Meest recente balans en resultatenrekening en de begroting van het lopende jaar (alleen bij een aanvraag vanaf 100.000 euro)