Stichting Willemien Cohen

Subsidies
De Stichting Willemien Cohen verleend subsidies aan instanties en personen die zich bezighouden met het welzijn van kankerpatiënten, hun familie, verzorgers en omgeving. Uitgesloten zijn bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en medicinaal handelen. Vooral bijdragen en subsidies met een eenmalig, duidelijk gericht karakter. Aanvragen Schriftelijk via het postadres of via e-mail. Er moet duidelijk naar voren komen waar de gelden voor gebruikt gaan worden aan de hand van een begroting. Ook moet de bestemming van de gelden worden verantwoord. Indien mogelijk moet de aanvraag ook vergezeld gaan met de meest recente financiele gegevens (jaarrekening, kopie van uittreksel KvK). Meer info Stichting Willemien Cohen Plesmanlaan 123 1066CX Amsterdam E-mail: willemiencohen@xs4all.nl KvK-nummer: 34134576