Studiebeurs promovendi Amerika

Fondsen, Beurzen
Studiebeurs voor promovendi verbonden aan Nederlandse universiteiten of onderzoeksinstituten. De beurs is bedoeld voor het doen van onderzoek of het volgen van gespecialiseerde cursussen aan een Amerikaanse universiteit voor een periode van minimaal drie en maximaal zes maanden. De subsidie bedraagt $ 1.250 per maand met een maximum van $ 7.500. Tijdens de beursperiode ben je gedeeltelijk verzekerd tegen ziektekosten. Je kunt online een aanvraag indienen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Beurs voor het doen van onderzoek aan een Amerikaanse universiteit, of het volgen van gespecialiseerde cursussen aan een Amerikaanse universiteit, gedurende een periode van minimaal drie en maximaal zes maanden.

Voorwaarden

Bij de beoordeling van je aanvraag zal de verstrekker o.a. letten op onderstaande punten:

  • De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit
  • Noodzaak van het doen van onderzoek in de Verenigde Staten (en dus niet elders)
  • Kwaliteit van je onderzoeksvoorstel
  • Innovatieve karakter van je onderzoek
  • Kwaliteit van de onderzoeksinstelling (universiteit of ander instituut) waar je je onderzoek gaat doen

Zie voor een volledig overzicht van de voorwaarden de bijgaande bijlagen.

Restricties

Je kunt geen beurs aanvragen:

  • Als je al in de VS studeert, werkt of daar om andere redenen verblijft
  • Als je naast de Nederlandse ook de Amerikaanse nationaliteit hebt
  • Als je een Amerikaanse verblijfsvergunning hebt of van plan bent die aan te vragen

Subsidie

De subsidie bedraagt $ 1.250 per maand met een maximum van $ 7.500. Tijdens de beursperiode ben je gedeeltelijk verzekerd tegen ziektekosten.

Aanvragen 

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode.