Studiebeurs voor afronden opleiding aan HBO of universiteit (lening of gift)

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Studielening of gift voor het afronden van een opleiding aan HBO of universiteit, wanneer je buiten de gewone regelingen valt. Interessant is dat je leeftijd geen rol hoeft te spelen. Je kunt een aanvraag doen, ongeacht je leeftijd, maar moet wel alle mogelijkheden van DUO al hebben gebruikt. De studielening of gift bedraagt maximaal 3.000 euro.

Toepassing

Renteloze lening of gift voor het volgen of afronden van een opleiding aan een HBO of universiteit, met als als doelstelling om na het afronden van je studie met je HBO- of WO-diploma te gaan werken of je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Voorwaarden

  • In het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit
  • Je volgt een studie aan een HBO of universiteit, of wilt deze gaan volgen
  • Je hebt als doelstelling om na het afronden van je studie met je HBO- of WO-diploma te gaan werken of je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren
  • Je hebt persoonlijke tegenslagen of belemmeringen ondervonden, buiten jouw schuld, waardoor je studieloopbaan is vertraagd
  • Je hebt de mogelijkheden van DUO al gebruikt

Let op
Een lening of gift wordt niet eerder dan na overlegging van een geldig HBO- of WO-inschrijvingsbewijs toegekend en betaalbaar gesteld.

Subsidie

De studielening of gift bedraagt maximaal 3.000 euro.

Aanvragen

Je kunt een aanvraag doen voor een lening of gift door een formulier in te vullen.
Dit formulier kun je opvragen door een email te sturen aan het fonds (zie contactgegevens).

Meesturen met formulier

  • Brief van de studentendecaan van de desbetreffende onderwijsinstelling, in deze brief moet een gericht positief advies of verwijzing naar het algemeen studiefonds staan
  • Motivatiebrief waarin je toelicht wat je verzoek is en waarom je dit aanvraagt
  • Goed leesbare kopie van een geldig Nederlands paspoort of identiteitsbewijs (in het paspoort moet zijn vermeld dat de houder de Nederlandse nationaliteit bezit, een Nederlands vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort is dus niet voldoende).