Studiebeurs voor het volgen van een "tweede kans" MBO of HBO opleiding

Fondsen, Beurzen
Studiebeurs voor het volgen van een "tweede kans" MBO of HBO opleiding. Je moet minimaal 18 en maximaal 50 jaar zijn en buiten je eigen schuld door omstandigheden zelf niet in staat zijn een opleiding te bekostigen die een gewenste arbeidspositie mogelijk maakt.

Voorwaarden

  • Je bent buiten je eigen schuld door omstandigheden zelf niet in staat een opleiding te bekostigen die een gewenste arbeidspositie mogelijk maakt.
  • J hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • Je bent niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 50 jaar.
  • Je gaat een MBO/HBO opleiding volgen bij een door het Rijk erkend binnenlands instituut en het te behalen diploma biedt perspectief op een startkwalificatie. 
  • Je (gezins)inkomen voldoet aan de vergoedingsnorm.
  • Aanvragen dienen drie maanden voor aanvang van de studie te worden ingediend.
  • Je eerste studiejaar komt niet voor een vergoeding in aanmerking. Wel is het mogelijk voor vakopleidingen met een duur van maximaal een jaar een aanvraag in te dienen. 

Restricties

Er worden geen bijdragen verstrekt voor studiereizen, promoties, buitenlandse stages of kosten voor levensonderhoud. Huisvesting en reiskosten worden evenmin vergoed. 

Subsidie

Maximaal 2500 euro per jaar met een maximum van drie jaar.
Je moet ieder jaar opnieuw een aanvraag indienen onder overleg van behaalde studieresultaten. 

Subsidiabel
Er kan uitsluitend een financiële bijdrage worden aangevraagd voor college- les- of cursusgeld met ingang van het tweede studiejaar. Het eerste studiejaar komt niet voor vergoeding in aanmerking. 

Aanvragen

Online, via aanvraagformulier (zie links).

Relevante links