Studiebeurzen en renteloze lening studie jongeren tot dertig jaar

Fondsen, Beurzen

Financieel ondersteunen van jongeren tot dertig jaar bij het bekostigen van hun studie indien zij deze zelf niet kunnen betalen. Geldelijke ondersteuning kan in de vorm van het verstrekken van een beurs en/of een renteloze lening. Aanvraag heeft betrekking op een eerste studie op de middelbare school, middelbare beroepsopleiding, hogeschool of universiteit. Per jaar is er ca. 1.125.000 euro beschikbaar.

Voorwaarden 

Je dient o.a. aan de onderstaande voorwaarden te voldoen: