Studiebeurzen en renteloze lening studie jongeren tot dertig jaar

Fondsen, Beurzen
Financieel ondersteunen van jongeren tot dertig jaar bij het bekostigen van hun studie indien zij deze zelf niet kunnen betalen. Geldelijke ondersteuning kan in de vorm van het verstrekken van een beurs en/of een renteloze lening. Aanvraag heeft betrekking op een eerste studie op de middelbare school, middelbare beroepsopleiding, hogeschool of universiteit. Per jaar is er ca. 1.125.000 euro beschikbaar.

Voorwaarden 

Je dient o.a. aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Tussen 15 jaar en 30 jaar
 • Nederlandse of Surinaamse nationaliteit
 • Aanvraag heeft betrekking op middelbare school, middelbare beroepsopleiding, hogeschool of universiteit
 • Eerste studie
 • Er is maximaal gebruik van de mogelijkheden tot lenen bij de DUO (IB-Groep)
 • Aantoonbaar tekort op je begroting

Aanvullende bepalingen studie in het buitenland
In alle gevallen wordt er door het bestuur van de Fundatie ook gekeken naar:

 • Je motivatie
 • Je prestaties van voorafgaande jaren,
 • Maar ook naar de bijzonderheid van je studie, en hoe de universiteit, waar je naar toe gaat, staat aangeschreven

De belangrijkste aanvullende voorwaarden zijn per doelgroep verder uitgewerkt.

Stage- en studieuitwisseling

 • Het betreft een stage of studie-uitwisseling die in het verlengde ligt van je opleiding
 • Een ondersteunende brief van de algemene studentendecaan (bureau studentendecanen) is verplicht.
 • Je aanvraag moet drie maanden van te voren worden ingediend.
 • Je stage/studie-uitwisseling duurt tenminste drie maanden.
 • Je cijfergemiddelde is minimaal een zeven
 • Er is sprake van een goede begeleiding zowel vanuit Nederland als in het buitenland
 • De eigen bijdrage van de student(e) is tenminste de volledige basisbeurs én een maximale lening van de DUO - IB-Groep

Masteropleidingen in het buitenland

 • Je aanvraag moet minimaal 4 maanden van te voren worden ingediend
 • Je cijfergemiddelde is minimaal een 7,5
 • De studie die je gaat volgen, kun je niet volgen in Nederland 
 • Je gaat naar het buitenland omdat je de studie op een hoger niveau wilt volgen
 • Een ondersteunende brief van de algemene studentendecaan (bureau studentendecanen) is verplicht
 • Je eigen bijdrage is tenminste de volledige basisbeurs en een maximale lening van de DUO - IB-Groep

Postdoctorale studies

 • Je postdoctorale studie / promotie ligt in het verlengde van je eerste studie
 • Je cijfergemiddelde is minimaal een zeven
 • Je hebt zeer goede referenties van hoogleraren en vakdocenten.
 • De kwaliteit van de universiteit is van een zeer hoog niveau.
 • Maximaal één jaar ondersteuning van je promotieonderzoek
 • Meestal gaat het om renteloze leningen, slechts bij hoge uitzondering studiebeurzen

Restricties 

Geen aanvragen die betrekking hebben op:

 • Summercourses, masterclasses en concoursen;
 • Schuldsanering;
 • Kosten voor onderzoek en publicaties;
 • Financiering van studiebeurzen achteraf;
 • Studiekosten voor seminars en congressen.

Subsidie

Per jaar is er ca. 1.125.000 euro beschikbaar voor donaties.

Aanvragen

Aanvraagformulier (zie bijlagen en website fonds) invullen en opsturen samen met de volgende documenten:

 • motivatiebrief (in het Nederlands)
 • begroting van inkomsten en uitgaven voor maximaal één studiejaar of een deel daarvan.
 • een brief van de studentendecaan die de aanvraag ondersteunt (NB: indien het een postdoctorale studie / promotie betreft, is het niet nodig).
 • Curriculum Vitae
 • overzicht van de meest recente studieresultaten
 • aanbevelingsbrieven van docenten en/of hoogleraren
 • het meest recente bericht studiefinanciering van DUO, waarop uitkeringsgegevens alsook saldo studieschuld staan vermeld.
 • kopie paspoort
 • (een kopie van een) pasfoto