Studiebeurzen voor mensen die niet in aanmerking komen voor studiebeurs DUO

Fondsen,
Beurzen
Studiebeurzen voor mensen die niet in aanmerking komen voor studiesteun van de overheid en dit zelf niet kunnen betalen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om mensen, die door moeilijke omstandigheden niet of onvoldoende een hun passende opleiding hebben kunnen voltooien, met als gevolg een achterblijvend inkomen uit arbeid of afhankelijkheid van een uitkering. De mensen, die vastbesloten zijn om de opgelopen achterstand door middel van een studie of opleiding te herstellen en gemotiveerd zijn om zo een passende betaalde positie te verwerven, wil het fonds graag helpen met een bijdrage in de kosten ervan. De subsidie bedraagt maximaal € 750 per studiejaar. Je kunt de aanvraag starten door per mail je motivatie naar het fonds te sturen. Indien de motivatiebrief het bestuur van het fonds hiertoe voldoende aanleiding geeft ontvang je een standaard inlichtingenformulier, vergezeld van een begeleidende brief en de aanvraagprocedure.

Toepassing

Het fonds is voor mensen, die door moeilijke omstandigheden in hun leven niet of onvoldoende een hun passende opleiding hebben kunnen voltooien, met als gevolg een achterblijvend inkomen uit arbeid of afhankelijkheid van een uitkering. De mensen, die vastbesloten zijn om de opgelopen achterstand door middel van een studie of opleiding te herstellen en gemotiveerd zijn om zo een passende betaalde positie te verwerven, wil het fonds graag helpen met een bijdrage in de kosten ervan.

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

 • De subsidie heeft betrekking op de directe en reguliere studiekosten, zoals cursus- en collegegeld en studiebenodigdheden, niet op de kosten van levensonderhoud, reiskosten en dergelijke
 • Er moet sprake zijn van een sluitend financieel plan voor het betreffende studiejaar; zo nodig moet ook steun worden aangevraagd bij andere studiefondsen
 • Voorwaarde voor toekenning is steeds het toezenden van studieresultaten over de periode, waarvoor de bijdrage is gegeven
 • Wanneer een aanvrager met ondersteuning van het fonds reeds een volledige studie heeft genoten zal aan hem/haar slechts bij hoge uitzondering een bijdrage voor een tweede studie worden verleend
 • Financiële steun wordt alleen verleend voor opleidingen aan in Nederland gevestigde instellingen van een goede reputatie
 • Er wordt in de regel voor maximaal 4 jaren ondersteuning verstrekt
 • Aanvragen voor het lopende studiejaar worden tot 1 december in behandeling genomen; voor het nieuwe studiejaar vanaf 1 februari
 • Aanvragers dienen in eerste instantie zelf hun aanvraag te toetsen aan de bovenstaande doelstellingen en voorwaarden van het fonds

Restricties

 • – In de regel zal geen financiële steun worden verleend voor het eerste jaar van een studie of opleiding. Een aanvraag voor steun voor volgende jaren zal slechts in behandeling worden genomen, indien de aanvrager/aanvraagster heeft aangetoond dat de studie in het voorafgaande jaar met goed gevolg is afgesloten.

Subsidie

Maximaal € 750 per studiejaar.

Aanvragen

Wie een aanvraag voor financiële steun bij het fonds wil doen moet allereerst een mail sturen met een motivatiebrief.

Indien de motivatiebrief het bestuur van het fonds hiertoe voldoende aanleiding geeft ontvangt de aanvrager (m/v) een standaard inlichtingenformulier, vergezeld van een begeleidende brief en de aanvraagprocedure.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand