Studiebeurzen voor studie, onderzoek en lezingen in de Verenigde Staten

Fondsen, Beurzen
Studiebeurzen voor studie, onderzoek en lezingen in de Verenigde Staten. Subsidies staan ​​open voor alle academische onderzoeksgebieden, maar moeten betrekking hebben op betrekkingen tussen de VS en de EU of EU-aangelegenheden. Het maximale bedrag van de studiebeurs bedraagt € 29.000,-.

Toepassing

Beurs om te doceren of onderzoek te doen met als onderwerp de relatie tussen de Europese Unie en Amerika, of de EU zelf. De beurzen zijn bedoeld voor studie op graduate niveau, onderzoek of doceren aan een geacrediteerde Amerikaanse universiteit of instelling voor hoger beroepsonderwijs, of aan een onafhankelijke onderzoeksinstelling.
Het maximale bedrag van de beurs bedraagt € 29.000,-.

Toepassingsgebied

De beurzen zijn bedoeld voor studie op graduate niveau, onderzoek of doceren aan een geacrediteerde Amerikaanse universiteit of instelling voor hoger beroepsonderwijs, of aan een onafhankelijke onderzoeksinstelling. De voorkeur zal worden gegeven aan aanvragers die academische of professionele ervaring hebben in tenminste twee lidstaten van de EU na het behalen van het Bachelor's diploma en de Engelse taal goed beheersen. 

Subsidiebedragen

Een Fulbright-Schumanbeurs voor onderwijs, onderzoek of doceren in bedraagt €2.000 per maand voor aanvragers die hun PhD nog niet hebben afgerond, en €3.000 voor aanvragers met een PhD, een reis- en verhuisbijdrage van € 2.000, en een beperkte ziektekostenverzekering. Het maximale bedrag is € 29.000.

Aanvragen subsidie

Via de website van het Fulbright Schuman Programma.
Zie de website van het fonds voor aanvullende informatie.