Studiebeurzen voor universitair niveau of vergelijkbare en subsidie voor culturele doelen

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Het financieel ondersteunen van jonge, veelbelovende Nederlanders in hun studie (universitair niveau of vergelijkbare hogere opleiding). Daarnaast subsidieert het fonds diverse culturele doelen van landelijke betekenis.

Toepassing

Financieel ondersteunen van jonge, veelbelovende Nederlanders, in hun studie (universitair niveau of vergelijkbare hogere opleiding). Daarnaast subsidieert het fonds diverse culturele doelen van landelijke betekenis.

Beurzen

Beurzen van universitair niveau of vergelijkbare hogere opleiding.

Subsidies

Het fonds kent een relatief grote verscheidenheid aan subsidiemogelijkheden.

Monumenten
Subsidies voor restauraties van rijksmonumenten die niet voor privédoeleinden worden gebruikt, zoals kerken, orgels, standbeelden, kunstvoorwerpen enz. Onderhoud en renovatie komen niet in aanmerking voor subsidie.

Orgels
Het fonds verstrekt subsidies voor restauraties van een orgel dat gekenmerkt wordt als rijksmonument. Er dient dan ook een beschikking van het RCE te zijn. Het fonds geeft geen subsidie voor onderhoudskosten aan orgels.

Dissertatie/Manuscript
Het fonds subsidieert de uitgave van belangwekkende wetenschappelijke publicaties, catalogi van tentoonstellingen en andere culturele en historische publicaties. Alleen handelsedities van dissertaties komen in aanmerking voor een subsidie. 

Diverse subsidies
Het fonds geeft ook subsidies aan andere culturele en wetenschappelijke doeleinden. Je kunt hierbij denken aan financiële ondersteuning aan musea om een aankoop te realiseren t.b.v. hun collecties, bijdrage voor prijzen aan wetenschappers en Nederlands toptalent op het gebied van kunst en muziek. Het fonds geeft geen subsidie ter financiering van bijvoorbeeld werkconferenties, studiereizen, symposia, tentoonstellingen, muzikale uitvoeringen, films en documentaires.

Voorwaarden

Het fonds kent een grote verscheidenheid aan subsidiemogelijkheden en dus ook een verscheidenheid aan voorwaarden. Zie de website van het fonds (zie links) voor de specifieke voorwaarden per deelgebied.

Aanvragen

Online aanvragen (zie links).