Studiefonds studeren in Amsterdam

Fondsen, Beurzen
Financiële ondersteuning van Amsterdamse studenten door bij te dragen aan een bijzonder of prestigieus studie- of onderzoeksproject in binnen- of buitenland.

Toepassing

Financiële ondersteuning voor een bijzonder, dan wel prestigieus, studie- of onderzoeksproject in binnen- of buitenland door een van een student aan een universiteit in Amsterdam (UvA/VU).

Het project valt onder een van de categorieën stage, studie of onderzoek en dient geen studentikoos project te zijn. 

Doelgroep

Student aan een universiteit in Amsterdam (UvA/VU).

Voorwaarden

  • Het betreft een aanvraag van een student aan een universiteit in Amsterdam (UvA/VU).
  • De student dient 100 ECTS te hebben behaald voordat de reis/het project aanvangt (bachelorpunten tellen altijd mee indien de student in de masterfase zit
  • De aanvraag is voor een bijzonder, dan wel prestigieus, studie- of onderzoeksproject in binnen- of buitenland. Het project valt onder een van de categorieën stage, studie of onderzoek en dient geen studentikoos project te zijn. Promovendi kunnen geen aanvraag doen.
  • De student doet zelf ook een bijdrage aan het studie- of onderzoeksproject, als blijk van goede wil en bereidheid. Bij het aanvraagformulier wordt een gespecificeerde begroting van het project gevoegd.
  • De student heeft geen substantieel eigen inkomen of vermogen.
  • Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, dient de kandidaat een verslag te schrijven over het project binnen twee maanden na afloop. Na de reis dient de kandidaat ook bereid te zijn tot promotie.
  • Over de uitslag van de toewijzing is geen beroep mogelijk.
  • De Raad van Toewijzing wijst in van te voren vastgestelde criteria toe.
  • Het dagelijks bestuur bepaalt het jaarlijkse totale beschikbare bedrag.

Aanvragen

Je kunt online via de website van het fonds een aanvraag indienen.

Meesturen
Aanmeldformulier (zie bijlagen).