Subside zorgorganisaties gericht op langdurende en intensieve zorgbehoefte

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor projecten met een aantoonbare meerwaarde voor mensen met een langdurende en intensieve zorgbehoefte. De subsidie kan worden aanvraag door organisaties in zorg- en dienstverlening binnen het sociaal- maatschappelijke domein. Wanneer meer aanvragen worden ontvangen dan het beschikbare budget toelaat krijgen innovatieve projecten voorrang. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 pr project. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, binnen de gestelde aanvraagperiode.

Toepassing

Het fonds zet zich in om het levensgeluk te verhogen en de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die langdurig en intensief gebruik maken van zorg door het verstrekken van financiële ondersteuning aan projecten van zorgorganisaties in de regio Gooi- en Vechtstreek. Hierbij heeft het fonds een voorkeur voor projecten gericht op sociale-, proces- en/ of technologische innovatie in de langdurige zorg.

Doelgroep

De subsidie kan worden aanvraag door organisaties in zorg- en dienstverlening binnen het sociaal- maatschappelijke domein.

Werkgebied

Regio Gooi- en Vechtstreek.

 • Almere (deels)
 • Muiden
 • Weesp
 • Naarden
 • Huizen
 • Blaricum
 • Eemnes
 • Laren
 • Hilversum
 • Wijdemeren

Voorwaarden

 • Het project levert een aantoonbare meerwaarde op en komt cliënten en/of personeel direct ten goede
  Deze meerwaarde betreft altijd een verbetering van de kwaliteit van de directe zorg en dienstverlening en/of van de directe bedrijfsvoering van de zorg en dienstverlening met als doel het verhogen van het levensgeluk en/of de kwaliteit van leven van mensen die afhankelijk zijn van (langdurige) zorg
 • Wanneer meer aanvragen worden ontvangen in een jaar dan het beschikbare budget, dan krijgen innovatieve projecten voorrang. Dit kunnen projecten zijn gericht op technische, proces en/ of sociale innovaties op diverse terreinen in de zorg- en dienstverlening
 • Het project dient voldoende concreet te worden omschreven (doel, doelgroep, aard/inhoud project, innovatief karakter, meerwaarde voor kwaliteit van zorg of bedrijfsvoering)
 • Inhoud en opzet van het project moeten voldoende kwaliteit hebben. Daarbij wordt gekeken naar zaken als: voldoende concretisering, praktische haalbaarheid en kosten/baten
 • Het project moet voldoende inbedding en draagvlak binnen de organisatie hebben
 • Er dient een onderbouwing plaats te vinden hoe het project bijdraagt aan verbetering van kwaliteit van leven

Financiële voorwaarden

 • Het fonds wil nadrukkelijk aanvullend zijn op de reguliere activiteiten en bedrijfsvoering van de organisatie(s) die een aanvraag indienen
 • Dat betekent dat het fonds uitsluitend initiatieven ondersteunt die niet uit een reguliere financieringsstroom kunnen worden gefinancierd. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra voorzieningen die de kwaliteit van leven en het welbevinden van de cliënten kunnen bevorderen
 • Bij het project dient een goed onderbouwde en gespecificeerde begroting te worden gevoegd, evenals een overzicht van de beoogde dekking van de kosten (dekkingsplan). In de begroting dienen de personele kosten (inclusief de gebruikte uurtarieven) en materiële kosten te zijn opgenomen
 • Het dekkingsplan moet een overzicht bevatten van alle instanties waarbij een aanvraag voor een financiële bijdrage is ingediend en de bedragen die zijn aangevraagd. Je moet hierbij ook aangeven welk bedrag is toegezegd
 • De aanvragende organisatie dient bij voorkeur een eigen (financiële) bijdrage aan het project te doen
 • De instelling moet na afloop van het project in staat zijn het initiatief zelf voort te zetten c.q. de exploitatie ervan te financieren

Restricties

Onderstaande projecten komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • Projecten met een expliciet politiek of religieus karakter
 • Projecten die al gestart of uitgevoerd zijn
 • Meerjarige projecten

Subsidie

De maximale bijdrage per project is vastgesteld op € 25.000.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier, binnen de aanvraagperiode.
Je kunt het ingevulde aanvraagformulier vervolgens naar het fonds doormailen.

Wanneer je aanvraag wordt goedgekeurd moet je na afloop van het project het formulier "Verantwoording financiële bijdrage invullen" (zie bijlage)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand