Subsidie aanpak lerarentekort zij instroom basisscholen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere

Subsidies
Subsidie voor noodmaatregelen die nodig zijn om de continuïteit, kwaliteit en kansengelijkheid van het onderwijs aan leerlingen in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, en Almere te kunnen borgen, waaronder voor de opleiding en begeleiding van zij-instromers in het primaire onderwijs, en (voortgezet) speciaal onderwijs. Er wordt hierbij uitgegaan van een subsidieregeling voor vier schooljaren, waarbij cofinanciering noodzakelijk is. De subsidieaanvraag moet worden ingediend door één van de schoolbesturen in de bovenstaande gemeenten, mede namens de andere besturen die deelnemen aan het noodplan en de betrokken lerarenopleiding(en). De subsidie is afhankelijk van de stad waar de onderwijsinstellingen gevestigd zijn, waarbij er in totaal 36 miljoen euro beschikbaar is.

Toepassing

Subsidie voor de uitvoering van een activiteitenplan voor zij-instroom in het primaire onderwijs in de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, en Almere (de zogenaamde G5).

De activiteiten in het activiteitenplan richten zich op het verbeteren van het voortraject, de opleiding en begeleiding van zij-instromers op scholen in de G5.

Onder zij-instroom verstaan we personen, met een diploma minimaal op het niveau van hoger onderwijs, vaak met opleiding en werkervaring in een andere sector dan de onderwijssector, zonder relevante lesbevoegdheid, die is ingeschreven bij een (reguliere) voltijd lerarenopleiding, een (verkorte) deeltijd opleiding, een duale lerarenopleiding, die opleidt tot het verkrijgen van een bevoegdheid om les te geven in een school of instelling die valt onder de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de Expertisecentra.

Doelgroep

Per gemeente kan er één aanvraag worden ingediend. De aanvraag wordt gedaan door een bestuur van een school voor primair- of speciaal (basis) onderwijs. Zij doen dit namens de deelnemende besturen en lerarenopleidingen.

Voorwaarden

 • De aanvrager dient een bestuur van een school voor primair- of speciaal (basis) onderwijs te zijn in een van de steden van de G5: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, of Almere .
 • De aanvrager doet de aanvraag mede namens de deelnemende besturen en lerarenopleidingen
 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien sprake is van cofinanciering
 • De cofinanciering bedraagt ten minste één derde deel van de subsidiabele kosten, en dient in geld of in geld waardeerbaar te zijn
 • De activiteiten in het activiteitenplan richten zich op het verbeteren van het voortraject, de opleiding en begeleiding van zij-instromers op scholen in de G5

Subsidie

Voor deze regeling is in totaal € 36 miljoen beschikbaar, waarbij er een onderverdeling valt te maken per G5 stad:

 • Amsterdam: € 12.112.148
 • Rotterdam: € 9,084,112
 • Den-Haag: € 8.074.768
 • Utrecht: € 4.037.384
 • Almere: 2.691.588

Aanvragen 

De aanvraag geschiedt met behulp van het format dat via de website van DUS-I beschikbaar wordt gesteld (zie links).

Meesturen

 • Activiteitenplan
  Het activiteitenplan bevat naast de onderdelen van artikel 3.4 van de kaderregeling in ieder geval een beschrijving van:
  • De besturen en lerarenopleidingen die deelnemen aan de uitvoering van het activiteitenplan
  • Het aantal zij-instromers dat op jaarbasis kan starten
  • Een beschrijving hoe het voortraject, de opleiding en begeleiding van zij-instromers worden vormgegeven, zodanig de opleiding en begeleiding van zij-instromers verbetert
  • De wijze waarop de opbrengsten worden gedeeld, verspreid en geborgd
 • Begroting
  • De onderdelen van artikel 3.5 van de kaderregeling
  • Geen post onvoorziene kosten
  • Een toelichting op de cofinanciering
 • Contactpersoon die gedurende de looptijd van de subsidie als aan- spreekpunt fungeert
 • De aanvraag wordt mede ondertekend door alle besturen en lerarenopleidingen die deelnemen aan de uitvoering van het activiteitenplan. Hiermee verklaren zij gezamenlijk het activiteitenplan uit te voeren. Ook verklaren zij dat zij alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de verantwoording van de besteding van de subsidie door de aanvrager op diens verzoek aan de aanvrager zullen verstrekken
 • De gemeente ondertekent de aanvraag als cofinancier

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand