Subsidie aanpak wachttijden

Subsidies

Er is subsidie beschikbaar voor patiëntenverenigingen en familievertegenwoordigers voor activiteiten om de wachttijden in de ggz terug te dringen. De subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor reiskosten voor deelname aan regionale taskforces wachttijden, achterbanraadplegingen, themabijeenkomsten. Een van de voorwaarden is dat er een duidelijke link ligt met de gezamenlijke aanpak van wachttijden in de regio.